Novi podaci koje je danas objavila Europska komisija pokazuju da se broj zaustavljenih lažnih proizvoda uvezenih u EU tijekom 2018. povećao zbog velike količine malih paketa u ekspresnom i poštanskom prometu.

Broj zaplijenjenih pošiljaka porastao je s 57 433 u 2017. na 69 354 u 2018., iako se ukupna količina zadržanih proizvoda smanjila u odnosu na prethodne godine. U 2018. zadržano je gotovo 27 milijuna artikala kojima se povređuju prava intelektualnog vlasništva i čija je ulična vrijednost gotovo 740 milijuna eura.

Pierre Moscovici, povjerenik za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: Carinski službenici diljem EU-a uspješni su u pronalaženju i zapljeni krivotvorene robe koja je često opasna za potrošače. Njihov posao otežan je sve većom količinom malih paketa koji u EU pristižu prodajom putem interneta. Prioritetne zadaće su i zaštita cjelovitosti unutarnjeg tržišta i carinske unije te djelotvorna provedba prava intelektualnog vlasništva u međunarodnom lancu opskrbe. Moramo nastaviti jačati aktivnosti protiv krivotvorenja i piratstva.

Najzastupljenija kategorija zadržanih proizvoda su cigarete, koje čine 15 % ukupne količine zadržanih artikala. Sljedeće kategorije su igračke (14 %), ambalažni materijal (9 %), oznake, etikete i naljepnice (9 %) te odjeća (8 %). Proizvodi za svakodnevnu osobnu uporabu u kućanstvu, kao što su proizvodi za njegu tijela, lijekovi, igračke i električni kućanski proizvodi činili su gotovo 37 % ukupnog broja zadržanih artikala.

Kina je i dalje glavna zemlja podrijetla robe kojom se povređuju prava intelektualnog vlasništva. Krivotvorena alkoholna pića uglavnom su podrijetlom iz Sjeverne Makedonije. Turska je najveći izvor ostalih pića, parfema i kozmetike. Carinska tijela u EU-u zadržala su velik broj lažnih satova, mobilnih telefona i opreme za mobilne telefone, tintnih uložaka i tonera, CD-a, DVD-a, etiketa i naljepnica iz Hong Konga (Kina). Glavni izvor informatičke opreme je Indija, cigareta Kambodža, a ambalaže Bosna i Hercegovina.

Kontekst

U proteklih 50 godina carinska unija postala je temelj našeg jedinstvenog tržišta čuvajući granice i štiteći građane EU-a od zabranjene i opasne robe kao što su oružje, droge i krivotvoreni proizvodi.

Izvješće Komisije o carinskim aktivnostima na provedbi prava intelektualnog vlasništva objavljuje se od 2000. na godišnjoj razini i temelji se na podacima koje su joj dostavile carinske uprave država članica.

Na taj se način pruža dragocjen doprinos analizi povreda prava intelektualnog vlasništva te se ostalim institucijama, npr. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo i OECD-u, omogućuje kartiranje gospodarskih podataka i najčešćih puteva koje koriste krivotvoritelji.

Komisija je u studenome 2017. donijela sveobuhvatan paket mjera za unaprjeđivanje primjene i provedbe prava intelektualnog vlasništva te za jačanje mjera protiv krivotvorenja i piratstva. U 2018. predstavljen je novi carinski akcijski plan EU-a za borbu protiv povreda prava intelektualnog vlasništva za razdoblje od 2018. do 2022., koji je sada donesen na razini Vijeća.

Opservatorij Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) danas objavljuje dodatno izvješće pod nazivom: „Izvješće o EU-ovoj provedbi prava intelektualnog vlasništva: rezultati na granicama EU-a i u državama članicama u razdoblju od 2013. do 2017.” To izvješće, koje se također temelji na podacima Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju (TAXUD), dopunjuje izvješće o trendovima u zadržavanjima na granicama tijekom proteklih godina s podacima o zadržavanjima koja su na unutarnjem tržištu provela nacionalna tijela za izvršavanje zakonodavstva.

U prethodnoj je studiji utvrđeno i da gubici poduzeća iz EU-a u izravnoj prodaji zbog krivotvorene robe iznose 56 milijardi eura godišnje, što odgovara gubitku u zapošljavanju od gotovo 468 000 radnih mjesta. Ako se u to ubroji šteta zbog krivotvorene robe u drugim sektorima, ukupni gubici u prodaji iznose 92 milijarde eura.

Dodatne informacije

Izvješće je u cijelosti dostupno ovdje.

Informativni članak dostupan je ovdje.

Izvješće Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) o EU-ovoj provedbi prava intelektualnog vlasništva: rezultati na granicama EU-a i u državama članicama u razdoblju od 2013. do 2017., dostupno je ovdje.