Parlament je usvojio nove mjere za mobilizaciju 3 milijarde eura ciljane potpore zdravstvenim sustavima u regijama EU-a koje su najviše pogođene krizom.

Europski zdravstveni sektori izloženi su ekstremnom pritisku zbog izbijanja pandemije COVID-19. EU mobilizira dodatnih 3,08 milijardi eura za potporu nacionalnim zdravstvenim sustavima u borbi protiv pandemije i pružanju medicinskih usluga pacijentima kojima je potrebna pomoć.

Inicijativa služi za koordinaciju raspodjele resursa i prekogranične suradnje, s naglaskom na najpogođenije regije. Pomoći će u izgradnji mobilnih bolnica te koordinirati i financijski podupirati prijevoz pacijenata oboljelih od korone u bolnice koje imaju slobodne kapacitete. Novac će se upotrijebiti i za izravnu kupnju i distribuciju medicinske opreme poput respiratora, zaštitne opreme i maski za višekratnu uporabu. Moguće je poduzeti i druge mjere, ovisno o potrebama država članica.

Dugoročno, sredstva će poboljšati kapacitete za ispitivanje u zemljama EU-a i medicinska istraživanja.

Novac dolazi iz svih preostalih raspoloživih sredstava u ovogodišnjem proračunu.

  • 2,7 milijardi eura usmjerit će se u Instrument EU-a za hitnu potporu
  • 380 milijuna eura izdvojit će se za nabavu medicinske opreme za „rescEU”

Države članice također mogu dati financijski doprinos, a građani ili zaklade donacije. Moguće je i skupno financiranje (crowdfunding).

Što je Instrument EU-a za hitnu potporu?

  • Alat stvoren u ožujku 2016. koji se može aktivirati kod ozbiljnih kriza kada nijedan drugi dostupan instrument nije dovoljan
  • Omogućuje hitnu pomoć EU-a
  • Promiče komplementarnost s mjerama pogođenih država članica i sinergiju s fondovima i instrumentima EU-a
  • Već aktiviran kako bi se pomoglo kod dolaska velikog broja izbjeglica u Grčku
  • Europska komisija predlaže da se sada aktivira zbog korona-krize na dvije godine

Radna skupina stručnjaka pratit će razvoj događaja u bliskoj suradnji s nacionalnim zdravstvenim tijelima, međunarodnim organizacijama i nevladinim organizacijama. Aktivnosti se počinju provoditi čim Parlament i Vijeće daju svoje odobrenje.Što je rescEU?

  • Europski pričuvni resursi, stvoreni u ožujku 2019. kao dio Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu kako bi se pomoglo kada sredstva država članica nisu dovoljna
  • Prvotno je uključivao flotu zrakoplova i helikoptera za gašenje požara, a zbog pandemije COVID-19 rezerve su proširene na medicinsku opremu, kao što su ventilatori i zaštitne maske, kako bi se pomoglo zemljama suočenim s njihovom nestašicom

Saznajte 10 poteza EU-a u borbi protiv koronavirusa

Daljnje informacije