EU pruža dodatnu financijsku potporu državama članicama za zaštitu radnih mjesta i zaposlenika koji su pogođeni pandemijom koronavirusa.

Mnoga poduzeća suočavaju se s gospodarskim poteškoćama zbog krize COVID-19 te su morala privremeno obustaviti ili znatno smanjiti svoje aktivnosti i radno vrijeme zaposlenika. Kako bi pružila potporu poslodavcima i zaštitila radnike i samozaposlene osobe od gubitka radnih mjesta ili prihoda, Europska komisija predlaže novi privremeni instrument SURE kojim želi dopuniti nacionalne napore za zaštitu radnih mjesta. Instrument je aktiviran 22. rujna 2020.

Inicijativa je dio niza mjera EU-a za pomoć državama članicama u nošenju s posljedicama pandemije koronavirusa.

Saznajte 10 poteza EU-a za gospodarski oporavak od posljedica pandemije koronavirusa

Zaštita radnih mjesta

Tijekom krize EU u okviru programa SURE pruža financijsku pomoć u obliku zajmova pod povoljnim uvjetima za države članice EU-a koje zatraže potporu. Tim sredstvima financiraju se nacionalni programi rada na skraćeno radno vrijeme, naknade za nezaposlene i slične mjere za zaštitu radnih mjesta. Do 100 milijardi eura dostupno je za svih 27 država članica.

Prve isplate državama članicama izvršene su 27. listopada 2020.Sustavi rada sa skraćenim radnim vremenom

  • omogućuju poduzećima suočenim s gospodarskim poteškoćama privremeno smanjenje broj sati rada zaposlenika, koji zbog gubitka prihoda primaju naknadu države članice.

Time se obiteljima omogućava zadržavanje prihoda i pokrivanje troškova, a poduzećima zaštita proizvodnih kapaciteta i zaposlenika, uz osiguranje stabilnosti tržišta. Dugoročno, programi rada sa skraćenim radnim vremenom mogu spriječiti teže posljedice za gospodarstvo i pomoći poduzećima u bržem oporavku nakon krize.

Pozdravljajući SURE i pozivajući države članice na brzu provedu, Lucia Ďuriš Nicholson (ECR, Slovačka), predsjednica Odbora za zapošljavanje, izjavila je: „To je važan izraz solidarnosti EU-a i koristan instrument za ublažavanje društveno-gospodarskih posljedica krize COVID-19. Kao potpora programu rada sa skraćenim radnim vremenom i sličnim mjerama, SURE će poduzećima koja se suočavaju s gospodarskim poteškoćama pomoći u zadržavanju zaposlenika na njihovim radnim mjestima”.

Rješenje EU-a za potporu zapošljavanju

SURE je privremeni instrument namijenjen rješavanju posljedica pandemije koronavirusa, no Europska komisija također radi na novom prijedlogu za europski sustav reosiguranja u slučaju nezaposlenosti, kako bi se pružila potpora tržištu rada i zaštitili radnici koji izgube poslove zbog ekonomskih šokova.

Europski parlament smatra da bi takav osnovni sustav naknada za nezaposlene izravno pridonio stabilizaciji prihoda kućanstava, čime bi se ojačala socijalna dimenzija Europe. U rezoluciji usvojenoj 17. travnja, zastupnici su ponovno pozvali na uspostavu trajnog europskog sustava reosiguranja u slučaju nezaposlenosti kako bi se zaposlenicima u Europi zajamčila zaštita od gubitka prihoda.

Cilj budućeg europskog sustava reosiguranja u slučaju nezaposlenosti je smanjenje pritiska na javne financije država članica pružanjem potpore nacionalnim mjerama za očuvanje radnih mjesta te olakšavanje ponovnog povratka na posao. Komisija treba predstaviti prijedlog kasnije ove godine.

Saznajte više o smanjenju nezaposlenosti i ulozi Europske unije

Saznajte najnovije informacije o planu oporavka EU-a

Daljnje informacije