Žene u Europskoj uniji i dalje zarađuju u prosjeku 16,2 % manje od muškaraca. Ove godine Europski dan jednakih plaća obilježavamo 3. studenoga.

To je dan kad žene, za razliku od svojih muških kolega, simbolično prestaju primati plaću iako je pred nama još 16 % radne godine.

U povodu toga skorog datuma prvi potpredsjednik Frans Timmermans, povjerenica Marianne Thyssen i povjerenica Věra Jourová izjavili su:

Žene i muškarci su jednaki. To je jedna od temeljnih vrijednosti EU-a, ali u usporedbi sa svojim muškim kolegama žene i dalje dva mjeseca godišnje zapravo rade besplatno. Smatramo da je takvo stanje neprihvatljivo.

U Europi žene zarađuju 16,2 % manje od muškaraca. Takva razlika u plaćama nije nepoštena samo načelno nego i u praksi. Zbog nje su žene izložene neizvjesnosti tijekom karijere, a još više nakon umirovljenja jer su njihove mirovine čak 36,6 % manje.

Iako nema trenutnog rješenja, itekako ima konkretnih načina da se ta nejednakost smanji. Komisija je predložila više rješenja za taj problem, i na radnome mjestu i u privatnom životu. Europski parlament i Vijeće trebaju što prije nastaviti raditi na tim prijedlozima kako bismo postigli konkretne rezultate, na primjer u pravima zaposlenih roditelja i skrbnika na dopust kako bi se mogli brinuti o svojim obiteljima.

Danas objavljeni podaci jasno pokazuju koliko je važno što prije donijeti zakonodavstvo o ravnoteži poslovnog i privatnog života koje je predložila Europska komisija. Prošle godine svaki treći Europljanin nije mogao uzeti obiteljski dopust, a samo su četiri od deset muškaraca iskoristila (ili su namjeravala iskoristiti) pravo na roditeljski dopust. To nije ni pošteno ni održivo.

Kontekst

Uzroci nejednakih plaća muškaraca i žena višestruki su: žene češće rade u nepunom radnom vremenu, nailaze na zapreke kad žele napredovati u hijerarhiji poduzeća, rade u slabije plaćenim sektorima i često moraju preuzeti glavnu odgovornost za skrb o svojim obiteljima. To je moguće riješiti poboljšavanjem ravnoteže poslovnog i privatnog života, što bi se moglo postići ako prijedlog direktive koji je sastavila Komisija bude donesen.

U kontekstu europskog stupa socijalnih prava Komisija je poduzela mjere koje zaposlenim roditeljima i skrbnicima omogućuju da napreduju u karijeri te skrbe o svojim obiteljima. U Komisijin prijedlog za ravnotežu poslovnog i privatnog života uključeno je pravo svih očeva da iskoriste barem deset dana očinskog dopusta za rođenje djeteta. Plaćeni roditeljski dopust postao bi neprenosivo pravo žena i muškaraca. Muškarce bi se potaknulo da iskoriste tu mogućnost umjesto da se od žena očekuju dugotrajne pauze u karijeri dok se muškarci brzo vraćaju na posao. Krajnji je cilj povećati sudjelovanje žena na tržištu rada. U tijeku su pregovori s Europskim parlamentom i Vijećem, a dogovor bi se mogao postići do kraja godine. Komisija potiče sve strane da ambiciozno rade na kompromisu.

Iz danas objavljenih podataka Eurobarometra jasno se vidi koliko je važno što prije dovršiti taj zakonodavni postupak. Osim toga, Komisija je prošle godine predstavila Akcijski plan za borbu protiv razlike u plaćama između spolova kojim se žele otkloniti razni uzroci te nejednakosti.

Eurobarometar o ravnoteži poslovnog i privatnog života

Uoči skorog obilježavanja Europskog dana jednakih plaća Komisija je danas objavila istraživanje Eurobarometar o mišljenjima Europljana o ravnoteži poslovnog i privatnog života. Kliknite kako biste vidjeli rezultate Eurobarometra, infografike i informativne članke za pojedinačne zemlje.

Akcijski plan EU-a za borbu protiv razlike u plaćama između spolova

Komisija je pokrenula Akcijski plan EU-a za borbu protiv razlike u plaćama između spolova za 2018. – 2019. U planu je istaknuto osam ključnih područja djelovanja. Za projekte borbe protiv stereotipa u području profesionalnog usmjeravanja i odabira karijere dosad je dodijeljeno 3,3 milijuna eura. U narednim tjednima započet ćemo javno savjetovanje da bismo ustanovili koliko su propisi EU-a o jednakoj plaći učinkoviti u praksi i prikupili još ideja o tome kako da lakše ostvarimo ciljeve. Osim toga, Komisija u okviru europskog semestra predlaže preporuke po državama članicama i prati razlike u plaćama između spolova.

Komisija je počela evaluirati Direktivu o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada. Evaluacija će se temeljiti, među ostalim, na raspravama s dionicima, posebice socijalnim partnerima, te s državama članicama. Internetsko javno savjetovanje počinje u studenome.

Više informacija

Razlika u plaći između spolova, uključujući:

  • informativne članke o razlici u plaći između spolova za EU i pojedinačne zemlje
  • danas objavljenu novu studiju o postojanosti razlike u plaći između spolova i njezinim uzrocima.

Istraživanje Eurobarometar o ravnoteži poslovnog i privatnog života

Prijedlog o ravnoteži poslovnog i privatnog života