Komisija je donijela akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji medijskog i audiovizualnog sektora.

Ti su sektori posebno pogođeni krizom uzrokovanom koronavirusom, a ključni su za demokraciju, kulturnu raznolikost i digitalnu autonomiju Europe. Akcijski plan obuhvaća tri područja djelovanja i 10 konkretnih mjera usmjerenih na oporavak medijskog sektora od krize olakšavanjem i povećanjem pristupa financiranju, na transformaciju tog sektora osiguravanjem ulaganja u usporednu digitalnu i zelenu tranziciju uz istodobno očuvanje njegove buduće otpornosti te na osnaživanje europskih građana i poduzeća.

Oporavak

U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, u svakom nacionalnom planu za oporavak i otpornost bit će predviđeno najmanje 20 % rashoda za digitalni sektor. Mjere za poticanje proizvodnje i distribucije digitalnog sadržaja, kao što su digitalni mediji, doprinijet će ostvarenju tog cilja. Akcijski plan ima i sljedeće ciljeve:

  • 1) olakšavanje pristupa potpori EU-a putem namjenskog alata koji će medijskim poduzećima omogućiti da pronađu sve relevantne mogućnosti financiranja sredstvima EU-a. Taj će alat uključivati smjernice za prijavu za relevantnu potporu EU-a u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. te u okviru nacionalnih planova za oporavak i otpornost
  • 2) poticanje ulaganja u audiovizualni sektor putem nove inicijative MEDIA INVEST čiji je cilj mobilizirati ulaganja u iznosu od 400 milijuna eura tijekom sedmogodišnjeg razdoblja
  • 3) pokretanje inicijative „NEWS” u kojoj će se objediniti mjere i potpora za sektor informativnih medija. Ta inicijativa uključuje investicijski pilot-projekt NEWS sa zakladama i drugim privatnim partnerima, pristup zajmovima osiguranima jamstvom InvestEU, bespovratna sredstva i uspostavu Europskog foruma za informativne medije sa sektorom. Posebna pozornost posvetit će se lokalnim medijima.

Transformacija

Akcijski plan obuhvaća sljedeće mjere za podupiranje zelene i digitalne transformacije sektora:

  • 4) poticanje europskih medijskih podatkovnih prostora za razmjenu podataka i inovacije
  • 5) poticanje europske industrijske koalicije za virtualnu i proširenu stvarnost kako bi se medijima EU-a pomoglo da iskoriste tu imerzivnu tehnologiju i pokretanje medijskog laboratorija za virtualnu stvarnost za projekte radi pružanja novih načina naracije i interakcije
  • 6) olakšavanje rasprava i djelovanja kako bi sektor do 2050. postao klimatski neutralan.

Pružanje mogućnosti i načina djelovanja

Na koncu, aktivnosti navedene u akcijskom planu usmjerene su na građane i poduzeća, kako bi im se pružile mogućnosti i načini djelovanja. Mjere uključuju:

  • 7) pokretanje dijaloga s audiovizualnim sektorom o tome kako poboljšati pristup i dostupnost audiovizualnog sadržaja u cijelom EU-u kako bi se proširilo poslovanje, privuklo novu publiku i potrošače te ponudili raznovrsni sadržaji
  • 8) poticanje europskih medijskih talenata, među ostalim promicanjem raznolikosti ispred i iza kamere te pronalaženjem i podupiranjem novoosnovanih medijskih poduzeća
  • 9) osnaživanje građana, među ostalim jačanjem medijske pismenosti i podupiranjem neovisnih usluga prikupljanja vijesti
  • 10) jačanje suradnje među regulatorima u okviru Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA) kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje medijskog tržišta EU-a.

Ovaj akcijski plan za medijski i audiovizualni sektor usko je povezan s akcijskim planom za europsku demokraciju, čiji je cilj jačanje slobode i pluralizma medija u cijeloj Europi, s naglaskom na zaštiti novinara. Akcijski plan u potpunosti je usklađen i s predstojećim Komisijinim prijedlogom akta o digitalnim uslugama i prijedlogom akta o digitalnim tržištima, kojima će se nastojati modernizirati pravni okvir za digitalne usluge u EU-u.

Izjave članova Kolegija

Izvršna potpredsjednica Komisije za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: „Odlučni smo pomoći medijskom sektoru da prebrodi trenutačnu oluju i izazove koje je donijela kriza te da iskoristi sve mogućnosti digitalne transformacije u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju.”

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: „Mediji nisu samo gospodarski sektor nego i stup naše demokracije. Zato je ovaj plan toliko važan. Počiva na našim najvećim adutima – europskoj raznolikosti i ljudskim resursima, a u središtu su mu zaštita slobode izražavanja i umjetničke slobode. Nadamo se da će države članice odraditi svoj dio posla i iskoristiti instrumente koji su im na raspolaganju da pruže potporu sektoru, poštujući pritom njegovu neovisnost i medijski pluralizam.”

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton dodao je: „Medijski i audiovizualni sektor teško su pogođeni krizom kroz koju prolazimo. Moramo odmah djelovati. Ovaj sektorski plan bit će temelj za oporavak, transformaciju i jačanje otpornosti medija. Sektoru će omogućiti da doprinese digitalnoj i zelenoj tranziciji i da od njih ostvari korist.”

Sljedeći koraci

Budući da je stanje u medijskom sektoru EU-a hitno, većina mjera navedenih u Komunikaciji donijet će se već u prvim mjesecima 2021. Kako bi se mjere što bolje provele u praksi, provest će se savjetovanja s dionicima.

Kontekst

Zbog dugotrajnih problema, posebno fragmentacije tržišta, europski audiovizualni i medijski sektor oslabio je u odnosu na svoje globalne takmace. Stanje se dodatno pogoršalo tijekom krize uzrokovane koronavirusom, zbog koje je došlo do pada prihoda od oglašavanja, kina propadaju (procjenjuje se da gubici tijekom ograničenja kretanja iznose 100 000 eura po sali mjesečno), a proizvodnja je „u stanju mirovanja”. Budući da internetske platforme izvan EU-a stječu velike tržišne udjele, takvo stanje može ugroziti stratešku autonomiju medijskog i audiovizualnog sektora u EU-u. Kad je riječ o informativnim medijima, posebno zabrinjavaju pad prihoda (prihodi od oglašavanja smanjili su se za 30 – 80 %) i dezinformiranje na internetu te pojava „informativnih pustinja” u određenim dijelovima Europe. Općenito je i uvođenje digitalnih tehnologija u tom sektoru ograničeno.

Komisija je predložila niz mjera za potporu gospodarstvu tijekom krize te je države članice pozvala da ih u što većoj mjeri iskoriste kako bi pomogle medijskom sektoru. Privremeni okvir za državne potpore brzo je uspostavljen i proširen, a izdvojena su i dodatna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru programa REACT-EU, u kojem je prepoznata važnost kulturnog sektora. Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) još je jedan važan instrument koji je državama članicama na raspolaganju za ublažavanje negativnih gospodarskih i socijalnih posljedica pandemije koronavirusa.

Komisija je ujedno prilagodila postojeće instrumente, na primjer postojeći instrument jamstva za MSP-ove u kulturnom i kreativnom sektoru, uključujući medije, kako bi se omogućila veća fleksibilnost otplate kredita i olakšalo kreditiranje pružanjem veće sigurnosti financijskim institucijama.

Dodatne informacije

Akcijski plan „Europski mediji u digitalnom desetljeću”

Informativni članak o potpori novinarima i medijskom sektoru

Projekti za potporu slobodi i pluralizmu medija koje financira EU

Priopćenje za medije o akcijskom planu za europsku demokraciju

Internetske stranice programa Kreativna Europa

Internetske stranice o autorskim pravima

Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD)

Internetske stranice o suzbijanju dezinformacija na internetu