Očekuje se da će se 2019. sredstva za program Erasmus+ povećati za 300 milijuna eura, odnosno 10 % u usporedbi s 2018.

Komisija je objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ 2019. Od predviđenih tri milijarde eura za sljedeću godinu 30 milijuna eura namijenjeno je europskim sveučilištima. Riječ je o novoj inicijativi koju su čelnici Europske unije podržali prošlog studenoga na sastanku na vrhu u Göteborgu. Ta je inicijativa dio nastojanja da se do 2025. uspostavi europski prostor obrazovanja.

„Europska komisija i u protekloj je godini ispunjavala svoju obvezu prema državama članicama da se do 2025. uspostavi europski prostor obrazovanja. Zalažemo se za Europu u kojoj za učenje, studiranje i istraživanja ne postoje granice. Europu u kojoj izvrsnost, inovacije i uključivost u obrazovanju ne nailaze na prepreke. Europska sveučilišta mogu zaista preobraziti visoko obrazovanje u Europi. Ponosim se poticajem koji im pružamo u okviru programa Erasmus+”, izjavio je povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ 2019.

Za financiranje u okviru poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ 2019. može se prijaviti svako javno ili privatno tijelo koje djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Osim njih prijaviti se mogu i skupine mladih koje nisu organizacije mladih, ali su aktivne u radu s mladima.

Komisija je danas uz taj poziv objavila i Vodič kroz program Erasmus+ na svim službenim jezicima EU-a. Podnositelji prijedloga u vodiču mogu pronaći informacije o svim mogućnostima koje program 2019. nudi studentima, osoblju, pripravnicima, učiteljima, nastavnicima i drugima.

30 milijuna eura za europska sveučilišta

U nastojanju da do 2025. ostvari ideju europskog prostora obrazovanja Komisija je predložila uspostavu europskih sveučilišta u Europskoj uniji.

U okviru poziva na podnošenje prijedloga za 2019. Komisija će pokrenuti pilot-program potpore za šest saveza europskih sveučilišta, od kojih svaki uključuje najmanje tri visoka učilišta iz triju zemalja. Time nastoji promicati europski identitet te poticati izvrsnost i konkurentnost visokih učilišta u Europi. Prijave za financiranje moraju se podnijeti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu do 28. veljače 2019. za saveze koji će s radom početi između 1. rujna i 1. prosinca te godine.

Drugi pilot-poziv trebao bi biti objavljen sljedeće godine, a predviđa se da će se inicijativa početi u potpunosti provoditi od 2021., u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a. Cilj je da do 2024. dvadesetak sveučilišta ponese titulu europskih sveučilišta.
Kontekst

Na sastanku na vrhu u Göteborgu u studenome 2017. čelnici Europske unije predstavili su viziju za ostvarenje punog potencijala europskog obrazovanja i kulture. Cilj je povećati otpornost radne snage, socijalnu pravednost i aktivnost građanstva te ljudima omogućiti da iskuse svu raznolikost europskog identiteta.

Tome će pridonijeti potpora stvaranju europskih sveučilišta, koja će okupiti novu generaciju Europljana u suradnji i radu među različitim europskim i svjetskim kulturama, na različitim jezicima, bez obzira na granice, sektore i akademske discipline.

Više informacija:

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+

Vodič kroz program Erasmus+

Erasmus+