Europska komisija danas je odobrila paket ulaganja vrijedan više od 1,4 milijarde eura iz fondova EU-a za 14 velikih infrastrukturnih projekata u sedam država članica: Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Španjolskoj.

Projekti obuhvaćaju nekoliko ključnih područja kao što su okoliš, zdravlje, promet i energetika za pametniju Europu s niskom razinom ugljika. Predstavljaju golema ulaganja za poticanje gospodarstva, zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete života i društvenog blagostanja.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: U ovako teškim vremenima za naš kontinent, od najveće je važnosti da kohezijska politika zadrži svoju ulogu u potpori gospodarstva u korist naših građana. Danas odobreni veliki projekti pokazuju da financijska sredstva EU-a, osobito u okviru kohezijske politike, donose konkretne rezultate te pomažu regijama i gradovima da postanu sigurniji, čišći i ugodniji za građane i poduzeća. Mnogi odobreni projekti pridonose i postizanju ciljeva europskog zelenog plana. Kad Europska komisija, države članice i regije udruže snage, mogu mnogo toga postići.

Poboljšanje hrvatske željezničke mreže

Sredstvima iz Kohezijskog fonda od više od 119 milijuna eura financirat će kupovina 21 električnog vlaka kako bi se poboljšala kvaliteta usluge, smanjila čekanja i građane potaknulo da se više koriste održivim oblicima prijevoza. U okviru tog projekta pridonijet će se modernizaciji željezničkih vozila u Hrvatskoj te poboljšati povezivost i mobilnost uz pozitivne ekonomske rezultate. Smanjit će se vrijeme putovanja, buka, vibracije i operativni troškovi te istodobno povećati sigurnost.

Pouzdanija i učinkovitija opskrba energijom u Češkoj

Zahvaljujući ulaganju od gotovo 37 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj između Přeštica i Vítkova u češkim regijama Plzeň i Karlovy Vary izgradit će se novi učinkoviti i pouzdani dalekovod. Projektom će se uz izgradnju ključnog dijela infrastrukture za povezivanje energetskih sustava više zemalja EU-a povećati energetska sigurnost i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Smanjit će se i regionalni prekidi rada sustava i padovi mreže.

Povećanje sigurnosti od poplava i poboljšanje održivog gospodarenja vodama u Mađarskoj

Više od 49 milijuna eura iz Kohezijskog fonda uložit će se u povećanje sigurnosti od poplava za građane i gospodarstvo u dolini rijeke Tise, što je nužno zbog velikih poplava koje su u proteklim desetljećima pogađale to područje.

Osim toga, s gotovo 96 milijuna eura iz Kohezijskog fonda osigurat će se zaštita od poplava za više od 132 000 stanovnika područja u gornjem slivu rijeke Tise. Projekt obuhvaća i poboljšanje održivog gospodarenja vodama za potporu gospodarstvu temeljenom na vodi.

Čista energija i kvalitetnije usluge prijevoza u Poljskoj

Ulaganjem više od 54 milijuna eura iz Kohezijskog fonda izgradit će se dalekovod i električne trafostanice u sjevernoj i sjevernoj i sjeverozapadnoj Poljskoj. Projektom će se poduprijeti proizvodnja i distribucija čiste i sigurne energije na području od gotovo 380 km, što će pridonijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova i onečišćenja zraka.

Osim toga, iz Europskog fonda za regionalni razvoj uložit će se gotovo 85 milijuna eura za poboljšanje javnog prijevoza u Olsztynu proširenjem postojećih tramvajskih i autobusnih linija i uvođenjem inteligentnog prometnog sustava. Na taj će se način više građana potaknuti na korištenje javnim prijevozom i smanjit će se zagušenost prometa, što će imati povoljne učinke na gradski okoliš.

Iz Kohezijskog fonda uložit će se više od 38 milijuna eura u modernizaciju tramvajske mreže u Bydgoszczu, u Kujavsko-pomeranskoj regiji. Zahvaljujući tom projektu oko 350 000 stanovnika imat će koristi od veće udobnosti i pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti te od smanjenja prometa i emisija stakleničkih plinova.

Usto, uz ulaganje od više od 76 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj Poljska će modernizirati četiri željezničke pruge ukupne dužine gotovo 52 km u Šleskoj. To će omogućiti skraćivanje vremena putovanja i onečišćenja zraka te osigurati bolju interoperabilnost i sigurnost željeznica.

Modernizacija javnog prijevoza u Portugalu

Iz Kohezijskog fonda uložit će se 107 milijuna eura u modernizaciju sustava podzemne željeznice u Portu. Cilj je učiniti javni prijevoz privlačnijim, smanjiti promet i onečišćenje te putnicima zajamčiti sigurnija, brža i udobnija putovanja.

Osiguravanje pristupa čistoj vodi i boljoj zdravstvenoj skrbi u Rumunjskoj

S ulaganjem od 486,6 milijuna eura iz Kohezijskog fonda osigurat će se pristup kvalitetnijoj vodi za piće i odgovarajućem pročišćavanju otpadnih voda za više od 400 000 stanovnika u jugozapadnoj Rumunjskoj te će se spriječiti onečišćenje podzemnih voda u sjeveroistočnoj regiji Suceava na području koje broji 220 000 stanovnika.

EU će zatim uložiti 47 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj za poboljšanje kvalitete i učinkovitosti medicinskih usluga u sjeveroistočnoj regiji. Tim ulaganjem u područje s 90 000 stanovnika poboljšat će se kvaliteta zdravstvene skrbi za bolesnike te smanjiti broj smrtnih slučajeva i slučajeva dugotrajnog invaliditeta.

Poboljšanje željezničke veze u Atlantskom koridoru

Europski fond za regionalni razvoj uložit će 265 milijuna eura za poboljšanje više od 178 km željezničke veze na brzoj liniji Madrid-Lisabon, dugoj 715 km, osobito u području Extremadure. To će unaprijediti promet ljudi i robe na velikim udaljenostima te će pozitivno utjecati na gospodarstvo i okoliš. Projekt je dio atlantskog koridora mreže TEN-T, koji povezuje jugozapadnu Europu s ostatkom EU-a.

Kontekst

Velika ulaganja u okviru kohezijske politike usmjerena su na glavne projekte pojedinačne vrijednosti veće od 50 milijuna eura. S obzirom na velik financijski doprinos EU-a sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj ili Kohezijskog fonda, ti su projekti predmet posebnog postupka procjene, a konačnu odluku donosi Europska komisija.

U EU-ovom programskom razdoblju 2014. – 2020. sredstvima kohezijske politike financirano je već 310 velikih projekata.

JASPERS (Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama), mreža neovisnih stručnjaka koji pomažu lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima u pripremi velikih infrastrukturnih projekata financiranih sredstvima EU-a, imao je veliku ulogu u svakom od tih projekata putem savjetovanja država članica i korisnika tijekom razvoja projekta ili tijekom ocjenjivanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava.

Dodatne informacije

Informativni članak o glavnim projektima

Vizualni materijali za svaku zemlju u kojoj će se provoditi glavni projekti

Sažeci za svaku zemlju u kojoj će se provoditi glavni projekti

Baza podataka o glavnim projektima

Glavni projekti u okviru platforme otvorenih podataka europskih strukturnih i investicijskih fondova