Saznajte više o ekološkoj hrani i poljoprivredi u Europi te kako će nova pravila unaprijediti kvalitetu.

Infografika o organskoj poljoprivredi
Saznajte više o organskoj poljoprivredi 

Nova pravila EU-a o ekološkoj poljoprivredi jamčit će kvalitetu hrane, zaštitu okoliša i dobrobit životinja u cijelom proizvodnom lancu.

Sve više potrošača kupuje proizvode s prirodnim sastojcima i postupcima. Organska hrana nije više nišno tržište iako i dalje predstavlja niski udio od ukupne poljoprivredne proizvodnje u EU-u. Evo što uistinu znači zelena poljoprivreda.Ekološka poljoprivreda

 • Ekološka poljoprivreda ili uzgoj je sustav upravljanja farmama i proizvodnjom koji kombinira najbolje okolišne prakse, visoku razinu bioraznolikosti, očuvanje prirodnih resursa i provođenje visokih standarda brige za dobrobit životinja.
 • Vodi se briga o svim dijelovima proizvodnog lanca, uključujući nabavu, obradu, skladištenje, prijevoz, distribuciju i prodaju.

Pravila EU-a za ekološku proizvodnju

Uredba EU-a o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda osigurava visoke standarde u cijelom EU-u. Pravila obuhvaćaju poljoprivrednu proizvodnju i postupke, označavanje proizvoda, postupke certifikacije za poljoprivrednike te uvoz ekoloških proizvoda iz stranih zemalja.

U EU-u poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom ekološke hrane koriste zemlju i ostale resurse na odgovoran način, brinu se za zdravlje životinja te očuvanje biološke raznolikosti, ekološke ravnoteže i kvalitete tla i vode.

Ekološka poljoprivreda u EU-u uključuje:

 • izmjenu usjeva,
 • zabranu korištenja umjetnih gnojiva i pesticida,
 • stroga ograničenja na korištenje antibiotika u stočarstvu,
 • zabranu genetski modificiranih organizama,
 • korištenje lokalnih resursa ta prirodna gnojiva i hranu za životinje,
 • uzgoj stoke na otvorenom i korištenje organske hrane,
 • prilagođen i pažljiv uzgoj životinja.
Infografika o tržištu organske hrane
Više o tržištu organske hrane 

Označavanje ekološke proizvodnje

Ekološka oznaka garancija je da se kod proizvodnje poštuju pravila EU-a. Označavanje je obavezno za parkiranu hranu. Kod obrađene hrane logotip znači da je najmanje 95 posto sastojaka ekološkog podrijetla.

Eko-tržište

Tržište organske hrane sve je veće te danas vrijedi oko 37,4 milijardi eura godišnje. Iako se površina poljoprivrednih zemljišta povećala posljednjih godina, i dalje predstavlja samo 7,5 posto ukupnih poljoprivrednih površina. Razlika ponude i potražnje pokriva se sve većim uvozom.

Glavne točke novih pravila

Izmjene uredbe o ekološkoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda odražavaju izmjene u samom sektoru.

 • Uvodi se veća kontrola, tako da su svi dijelovi proizvodnog lanca pod nadzorom najmanje jednom godišnje ili jednom svake dvije godine ako nije bilo problema s prijašnjim rezultatima kroz zadnje tri godine.
 • Pošteno tržišno natjecanje u kojem proizvođači iz stranih zemalja koji žele proizvode prodavati na tržištu EU-a moraju poštovati iste standarde kao i domaći proizvođači.
 • Poljoprivrednici moraju poduzeti mjere za sprječavanje slučajnih zagađenja pesticidima koji nisu dozvoljenih (primjerice sa susjednih polja ili zbog namjerne prijevare). Države članice imaju dozvoljeni prag za nedozvoljene spojeve u organskih hrani i moraju nastaviti provoditi iste, ali istovremeno ne mogu spriječiti proizvođače iz drugih zemalja EU-a da imaju pristup tržištu.
 • Bolja dostava ekološkog sjemenja i životinja kroz korištenje računalne baze podataka dostupne u svakoj državi članici.
 • Poljoprivrednici mogu na svojim gospodarstvima imati ekološke i ne-ekološke proizvode ali moraju ih jasno razlikovati u svim aktivnostima.
 • Olakšava se postupak certifikacije za male poljoprivrednike.
 • Uključuju se novi proizvodi, kao što su sol, pluto i biljna ulja.

Idući koraci

Zastupnici su usvojili nova pravila u travnju 2018. U listopadu 2020. Parlament je odobrio odgodu primjene za godinu dana, do 1. siječnja 2022., kako bi poljoprivrednici i vlade, trenutno zaokupljeni posljedicama krize izazvane pandemijom COVID-19, imali više vremena za prilagodbu. 

Infografika o organskoj poljoprivredi u EU-u
Organska poljoprivreda u EU-u 

Pročitajte naš pregled u kojem objašnjavamo mjere EU-a za poboljšanje zdravstva.

Daljnje informacije