Kako bi zaštitila svoje demokratske sustave i instituciju javne rasprave, imajući na umu europske izbore 2019. i brojne nacionalne i lokalne izbore koji će se održati u državama članicama u naredne dvije godine, Europska unija danas predstavlja Akcijski plan kojim se jačaju mjere za suzbijanje dezinformacija u Europi i šire.

Nakon analize dosadašnjeg napretka i na temelju poziva europskih čelnika iz lipnja 2018. da se zaštite demokratski sustavi Unije, Europska komisija i visoka predstavnica utvrđuju konkretne mjere za borbu protiv dezinformacija, uključujući uspostavu sustava brzog uzbunjivanja i podrobno praćenje provedbe kodeksa prakse koji su potpisale internetske platforme. Akcijskim planom previđeno je i povećanje resursa namijenjenih toj aktivnosti.

Visoka predstavnica / potpredsjednica Federica Mogherini rekla je: Zdrava demokracija oslanja se na otvorenu, pravednu i slobodnu javnu raspravu. Naša je dužnost zaštititi tu instituciju i onemogućiti širenje dezinformacija kojima se potpiruju mržnja, podijeljenost i nepovjerenje u demokraciju. Odlučili smo zajednički djelovati kao Europska unija i poboljšati naše sposobnosti reagiranja, promicati naša načela i jačati otpornost društava unutar granica Unije i u susjedstvu. To je europski odgovor na jedan od najvećih izazova našeg doba.

Andrus Ansip, potpredsjednik Komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: Moramo udružiti snage kako bismo zaštitili svoje demokratske sustave od dezinformacija. Svjedočili smo pokušajima utjecanja na ishode izbora i referenduma, a dokazi upućuju da glavnina tih kampanja potječe iz Rusije. Za uklanjanje takvih prijetnji predlažemo poboljšanje koordinacije s državama članicama putem sustava brzog uzbunjivanja, jačanje naših ekipa za razotkrivanje dezinformacija i povećanu potporu za medije i istraživače, a od internetskih platformi ćemo zatražiti da poštuju preuzete obveze. U ratu protiv dezinformacija moramo djelovati zajedno.

Poboljšanje otkrivanja, reagiranja i informiranosti

Akcijski plan, izrađen u bliskoj suradnji s povjerenicom za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Věrom Jourovom, povjerenikom za sigurnosnu uniju Julianom Kingom i povjerenicom za digitalno gospodarstvo i društvo Mariyom Gabriel, zasnovan je na četiri područja ključna za učinkovitu izgradnju sposobnosti EU-a i jačanje suradnje između država članica i EU-a:

  • Poboljšano otkrivanje: radne skupine za stratešku komunikaciju i jedinica EU-a za otkrivanje hibridnih prijetnji unutar Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD), kao i delegacije EU-a u susjednim zemljama, bit će ojačane brojnim dodatnim specijaliziranim osobljem i alatima za analizu podataka. Proračun ESVD-a za strateške komunikacije, odnosno za suzbijanje dezinformacija i jačanje osviještenosti o njihovom štetnom utjecaju, bit će više nego udvostručen i porast će s 1,9 milijuna eura 2018. na 5 milijuna eura 2019. Države članice trebale bi dopuniti te mjere jačanjem vlastitih sredstava za suzbijanje dezinformacija.
  • Koordinirani odgovor: uspostavit će se namjenski sustav brzog uzbunjivanja između institucija EU-a i država članica kako bi se olakšale razmjena podataka i analiza kampanja dezinformiranja te omogućilo pravodobno slanje upozorenja o dezinformacijama. Institucije EU-a i države članice posvetit će se i proaktivnom i objektivnom komuniciranju o vrijednostima i politikama Unije.
  • Internetske platforme i industrija:potpisnici kodeksa prakse trebali bi brzo i učinkovito provesti preuzete obveze, a prioritet trebaju biti aktivnosti povezane s europskim izborima 2019. To posebice uključuje osiguravanje transparentnosti političkog oglašavanja, intenzivniji rad na zatvaranju aktivnih lažnih računa, označavanje poruka koje automatski šire „botovi” i suradnju s provjeravateljima činjenica i akademskim istraživačima kako bi se otkrile kampanje dezinformiranja te osigurali veća vidljivost i širenje provjerenog sadržaja. Komisija će uz pomoć Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge osigurati podrobno i trajno praćenje provedbe preuzetih obveza.
  • Informiranje i osnaživanje građana: uz ciljane kampanje povećanja osviještenosti, institucije EU-a i države članice namjenskim programima promicat će medijsku pismenost. Nacionalnim multidisciplinarnim timovima neovisnih provjeravatelja činjenica i istraživača pružit će se potpora za otkrivanje i raskrinkavanje kampanja dezinformiranja na društvenim mrežama.
    Naposljetku, Komisija danas izvješćuje i o postignutom napretku u borbi protiv dezinformacija na internetu od objavljivanja Komunikacije u travnju 2018.

Daljnji koraci

Europska komisija i visoka predstavnica razradit će i provesti mjere utvrđene u Akcijskom planu u bliskoj suradnji s državama članicama i Europskim parlamentom.

Imajući na umu europske izbore, sustav brzog uzbunjivanja bit će uspostavljen do ožujka 2019. Uz to, relevantni resursi bit će dodatno ojačani.

Potpisnici kodeksa prakse moraju Komisiji do kraja 2018. dostaviti prva izvješća o provedbi, koja će Komisija objaviti u siječnju 2019. Od siječnja do svibnja internetske platforme morat će Komisiji podnositi mjesečna izvješća. Komisija će provesti i sveobuhvatnu ocjenu provedbe kodeksa prakse u prvih 12 mjeseci. Pokaže li se da su provedba i učinak kodeksa prakse nezadovoljavajući, Komisija može predložiti daljnje mjere, uključujući i mjere regulatorne prirode.

Kontekst

Europska unija se od 2015. aktivno bori protiv dezinformiranja. Na temelju odluke Europskog vijeća iz ožujka 2015. u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje uspostavljena je radna skupina East StratCom radi djelovanja protiv ruskih kampanja dezinformiranja koje su u tijeku. Glavne su aktivnosti radne skupine, u suradnji s relevantnim službama Komisije, učinkovito priopćavanje politika EU-a istočnim susjedima, jačanje općeg medijskog okruženja u istočnom susjedstvu, među ostalim pružanjem potpore za slobodu medija i jačanjem neovisnih medija, te poboljšanje sposobnosti EU-a za predviđanje i suzbijanje proruskog dezinformiranja te informiranja o njemu.

Godine 2016. donesen je Zajednički okvir za suzbijanje hibridnih prijetnji, a 2018. uslijedila je Zajednička komunikacija „Jačanje otpornosti i povećanje sposobnosti za odgovor na hibridne prijetnje”.

U travnju 2018. Komisija je iznijela europski pristup i alate za samoregulaciju za suzbijanje dezinformacija na internetu, uključujući kodeks prakse protiv dezinformacija na razini EU-a, potporu za neovisnu mrežu provjeravatelja činjenica i alate za poticanje visokokvalitetnog novinarstva. Facebook, Google, Twitter, Mozilla, trgovinsko udruženje koje predstavlja internetske platforme i trgovinska udruženja koja zastupaju oglašivačku industriju i oglašivače potpisali su 16. listopada kodeks prakse.

U svojem govoru o stanju Unije 2018. predsjednik Juncker iznio je i niz konkretnih mjera kojima će se osigurati da izbori za Europski parlament sljedeće godine budu organizirani na pošten, slobodan i siguran način. Mjere uključuju veću transparentnost političkog oglašavanja na internetu i mogućnosti izricanja sankcija zbog nezakonite upotrebe osobnih podataka radi namjernog utjecanja na ishod europskih izbora.

Dodatne informacije

Akcijski plan za borbu protiv dezinformacija
MEMO: Pitanja i odgovori – EU pojačava mjere protiv dezinformacija
Informativni članak: Akcijski plan za borbu protiv dezinformacija
Komunikacija „Suzbijanje dezinformacija na internetu: europski pristup”
Izvješće o napretku provedbe Komunikacije iz travnja
Internetska stranica EUvsDisinfo
Kodeks prakse za borbu protiv dezinformacija na internetu i planovi provedbe
Eurobarometar o demokraciji i izborima