Većina građana u EU-u prvi put borbu protiv klimatskih promjena stavlja na vodeće mjesto zakonodavnih zadaća Europskog parlamenta; za hrvatske ispitanike klimatske promjene i onečišćenje zraka najvažniji su ekološki problemi.

Borba protiv klimatskih promjena trebala bi biti prioritet u zakonodavnom radu Europskog parlamenta, otkriva novi Eurobarometar koji također ukazuje na veliki utjecaj klimatskih prosvjeda predvođenih mladima.

„Borba protiv klimatskih promjena te očuvanje okoliša, oceana i bioraznolikosti“ trebaju biti prioritet za Europski parlament, ističu EU ispitanici u novom istraživanju Eurobarometra, provedenog u listopadu. Klimatske promjene već su navedene kao jedan od glavnih motiva za izlazak na birališta tijekom europskih izbora u svibnju ove godine, pogotovo među mladima. Sada su prvi put građani borbu protiv klimatskih promjena stavili na sam vrh najvažnijih tema.

Ukupno 32% Europljana borbu protiv klimatskih promjena i očuvanje okoliša smatra najvažnijim pitanjem kojim se zastupnici trebaju baviti. To je najčešće spominjani odgovor u 11 država članica,  među kojima prednjače Švedska (62%), Danska (50%) te Nizozemska (46%). U Hrvatskoj je borba protiv klimatskih promjena prioritetna zadaća Parlamenta za 23% ispitanika, a većina ipak daje prednost bavljenju pitanjima socijalne isključenosti te suzbijanju nezaposlenosti mladih (36%).

Eurobarometar postavlja i pitanje o najvažnijim ekološkim problemima. Apsolutna većina građana EU-a (52%) vjeruje kako su to: klimatske promjene, potom onečišćenje zraka (35%), te onečišćenje mora (31%). U Hrvatskoj ispitanici također kao dva najveća  ekološka problema navode klimatske promjene (38%) i onečišćenje zraka (37%), a slijede: porast količine otpada (33%), onečišćenje rijeka, jezera i podzemnih voda (27%), nestašica pitke vode (26%), te gospodarenje industrijskim otpadom (25%). Na posljednjem mjestu ekoloških problema hrvatskih građana je zagađenje bukom (5%).

Predsjednik Parlamenta David Maria Sassoli (S&D, Italija) koji će u ponedjeljak u Madridu sudjelovati na otvaranju UN-ove konferencije o klimatskim promjenama COP25 izjavio je:

„Ovo istraživanje jasno govori da Europljani od EU-a očekuju djelovanje protiv klimatskih promjena. Jučer je u Strasbourgu Parlament odobrio rezoluciju o proglašenju ekološke i klimatske krize u Europi i svijetu. Slušamo naše građane i ističemo kako je nužno s riječi prijeći na djela.“

Utjecaj prosvjeda predvođenih mladima

Tijekom posljednjih nekoliko godina prosvjedi predvođeni mladima mobilizirali su milijune građana u EU-u i u svijetu.

Novo istraživanje Eurobarometra pokazuje da je gotovo svaki šesti građanin EU-a uvjeren kako su ti prosvjedi imali izravan učinak na političke odluke na nacionalnoj ili europskoj razini. Irci (74%), Šveđani (71%) i Ciprani (70%) su najviše uvjereni kako će prosvjedi doprinijeti političkim mjerama na EU razini, a najmanje Česi (42%) i građani Ujedinjene Kraljevine (47%). U Hrvatskoj ispitanici smatraju kako prosvjedi više utječu na politiku EU-a (57%), a manje na mjere na nacionalnoj razini (42%).

Kontekst

Eurobarometar od 1973. godine mjeri očekivanja i percepciju građana u EU-u. Podatke za ovo istraživanje prikupila je agencija Kantar, u razdoblju od 8. do 22. listopada 2019. u svih 28 članica EU-a. Istraživanje je rađeno metodologijom osobnih intervjua na uzorku od 27,607 građana starijih od 15 godina. Cjelovito izvješće i podaci bit će objavljeni 10. prosinca 2019. godine.

Poveznice:

Parlametar 2019.: Ključni grafovi o klimatskim promjenama i okolišu

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191129RES67708/20191129RES67708.pdf

Internetska stranica Eurobarometra Europskog parlamenta

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hr/be-heard/eurobarometer

Rezolucija EP-a o Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2019. u Madridu https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_HR.html

Rezolucija EP-a o klimatskoj i okolišnoj krizi

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_HR.html

EP sažetak o konferenciji COP25

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf

Multimedijski materijali o konferenciji COP25

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk

Besplatne fotografije, video i audio materijal

https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home