Komisija je danas odlučila registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom „Vraćajmo plastiku: građanska inicijativa za uvođenje sustava povratnih naknada za recikliranje plastičnih boca na razini EU-a” (ReturnthePlastics).

Organizatori inicijative pozivaju Komisiju da donese prijedlog za:

  • uvođenje sustava povratnih naknada za recikliranje plastičnih boca na razini EU-a
  • poticanje svih država članica EU-a da u supermarketima (trgovačkim lancima) koji prodaju plastične boce uvedu uređaje za prihvat ambalaže radi recikliranja plastičnih boca koje je potrošač kupio i iskoristio te
  • uvođenje poreza na plastiku za poduzeća koja proizvode plastične boce, kojim će se pokriti troškovi recikliranja i sustava povratnih naknada za plastične boce (prema načelu „onečišćivač plaća”).

Komisija smatra da je inicijativa pravno dopuštena jer ispunjava propisane uvjete, a zasad još nije ispitala njezin sadržaj.

Daljnje mjere

Nakon današnje registracije organizatori mogu početi prikupljati potpise. Ako inicijativa u godinu dana prikupi milijun potpisa iz najmanje sedam država članica, Komisija se treba izjasniti. Može postupiti po zahtjevu ili ga odbiti, ali svoju odluku treba obrazložiti.

Kontekst

Europska građanska inicijativa uvedena je Ugovorom iz Lisabona kao instrument kojim građani mogu utjecati na oblikovanje politika. Službeno je zaživjela u travnju 2012.

Inicijativa je dopuštena ako ispunjava sljedeće uvjete: 1. ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta, 2. nije očito uvredljiva, neozbiljna ili šikanirajuća te 3. nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije.

Komisiji je dosad upućeno 107 zahtjeva za registraciju europske građanske inicijative, od kojih su 82 bila dopuštena, tj. inicijative su ispunjavale uvjete za registraciju.

Više informacija

„Vraćajmo plastiku: građanska inicijativa za uvođenje sustava povratnih naknada za recikliranje plastičnih boca na razini EU-a” (ReturnthePlastics)

Europske građanske inicijative za koje se trenutačno prikupljaju potpisi

Forum europske građanske inicijative

Kampanja #EUTakeTheInitiative