Nakon jučerašnjeg potresa u Zagrebu Hrvatska je aktivirala Europski mehanizam civilne zaštite za medicinsku i zaštitnu opremu i terensku bolnicu.

Koordinacijski centar za hitne slučajeve (ERCC) u  kontaktu je s hrvatskim tijelima civilne zaštite.

Opći cilj mehanizma civilne zaštite EU-a je jačanje suradnje između država članica EU-a i 6 država sudionica u području civilne zaštite, a u cilju poboljšanja prevencije, spremnosti i reakcije u slučaju katastrofe. Kada razmjeri izvanredne situacije nadvladaju mogućnosti reagiranja u nekoj državi, ona može zatražiti pomoć putem mehanizma. Kroz mehanizam Europska komisija igra ključnu ulogu u koordinaciji reakcija na katastrofe u Europi i šire i doprinosi najmanje 75% transportnih i/ili operativnih troškova razmještaja.

Ovaj program pruža podršku naporima država članica usmjerenih na zaštitu, ponajprije ljudi, ali i okoliša i imovine, uključujući kulturnu baštinu u slučaju prirodnih katastrofa i tehnoloških ili ekoloških nesreća velikih razmjera.

Zašto je to važno?

Katastrofe ne poznaju granice i mogu istovremeno pogoditi jednu ili više zemalja bez upozorenja. Imati dobro koordiniran zajednički odgovor znači da kad su nacionalna tijela preplavljena, imaju jednu kontaktnu točku, a ne višestruku. Zajednički pristup dodatno pomaže u objedinjavanju stručnosti i kapaciteta osoba koje pružaju pomoć, izbjegava dupliranje napora za pružanje pomoći i osigurava da pomoć zadovoljava potrebe pogođenih.

Udruživanjem kapaciteta i sposobnosti civilne zaštite omogućava se jači i skladniji kolektivni odgovor. Pored država članica EU, trenutno je 6 država sudionica mehanizma (Island, Norveška, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Turska). Od svog osnutka 2001. godine, mehanizam civilne zaštite EU odgovorio je na preko 330 zahtjeva za pomoć unutar i izvan EU-a.

Mehanizam također pomaže u koordiniranju aktivnosti nacionalne sprege i sprečavanja katastrofa i doprinosi razmjeni najbolje prakse. To olakšava kontinuirani razvoj viših zajedničkih standarda koji omogućuju timovima da bolje razumiju različite pristupe i rade naizmjenično kada katastrofa nastupi.

Kako mehanizam pomaže?

Nakon zahtjeva za pomoć putem mehanizma, Koordinacijski centar za hitno reagiranje (ERCC) mobilizira pomoć ili stručnost. ERCC prati događaje diljem svijeta 24/7 i osigurava brzu implementaciju hitne pomoći kroz izravnu vezu s nacionalnim tijelima civilne zaštite. Specijalizirani timovi i oprema, poput šumskih protupožarnih aviona, traženja i spašavanja, te medicinskih timova mogu se mobilizirati u kratkom roku za raspoređivanje unutar i izvan Europe.

Satelitske karte koje je izradila Kopernikova služba za upravljanje u kriznim situacijama također podržavaju operacije civilne zaštite. Kopernik pruža pravovremene i precizne geoprostorne informacije koje su korisne za razgraničenje zahvaćenih područja i planiranje operacija pomoći u katastrofama.

U zemljama u razvoju pomoć civilne zaštite obično ide paralelno s humanitarnom pomoći EU. Stručnjaci na oba polja usko surađuju kako bi osigurali najkoherentniju analizu i odgovor, posebno kao odgovor na složene hitne slučajeve. Mehanizam također intervenira u izvanrednim situacijama u slučaju zagađenja mora: Centar može brzo mobilizirati sposobnost i znanje od država sudionica i Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA).

Koordinacijski centar za hitne slučajeve (ERCC)

Koordinacijski centar za hitne slučajeve (ERCC) srce je mehanizma civilne zaštite EU-a i koordinira pružanje pomoći zemljama koje su pogođene katastrofama, kao što je koordiniranje jedinica za pomoć, osiguravanje stručnosti, timova civilne zaštite i specijalizirane opreme. Centar osigurava brzu implementaciju podrške za hitne slučajeve i djeluje kao koordinacijsko središte između svih EU država članica i šest država sudionica, pogođene zemlje i stručnjaka civilne zaštite i humanitarne pomoći. Centar djeluje 24 sata dnevno i može pomoći bilo kojoj zemlji unutar ili izvan EU-a pogođene velikom katastrofom na zahtjev nacionalnih vlasti ili tijela UN-a.

Zašto je to važno?

Dobro koordinirani odgovor na prirodne katastrofe, kao i one ljudski stvorene, na europskoj razini može izbjeći dupliciranje pomoći i osigurati da pomoć bude prilagođena potrebama pogođenih. Kako bi smanjili teret država koje doprinose mehanizmu, Koordinacijski centar za hitne slučajeve može izravno uspostaviti vezu s nacionalnim tijelima civilne zaštite zemlje u potrebi, a također može financijski podržati isporuku timova i sredstava civilne zaštite u pogođenu zemlju.

Kako ERCC pomaže?

Koordinacijski centar za hitne slučajeve (ERCC) ima svoje osoblje i obučen dežurni sustav. Non-stop prisutnost osigurava praćenje u stvarnom vremenu i neposrednu reakciju danju i noću. Centar upravlja rezervama pomoći koje su već unaprijed predale države članice EU-a i zemlje sudionice i koje mogu biti odmah raspoređene.

Više informacija:

Europski mehanizam civilne zaštite

Koordinacijski centar za hitne slučajeve (ERCC)