Kreativne snage (creatives) i izdavači vijesti imat će bolju poziciju za pregovore s internetskim divovima, a uključene su i mjere zaštite slobode izražavanja.

Parlament je na plenarnoj sjednici usvojio direktivu s 348 glasova za, 274 protiv i 36 suzdržanih. Time je u Europskom parlamentu okončan zakonodavni postupak koji je započeo 2016. Sada je na državama članicama da tijekom narednih tjedana prihvate odluku Europskog parlamenta. Ako države članice prihvate danas usvojeni tekst u Parlamentu, on će na snagu stupiti nakon objave u Službenom listu, a države članice imaju dvije godine da počnu provoditi direktivu.

Ovom se direktivom želi osigurati da se prava i obveze iz zakona o autorskim pravima također primjenjuju na internet. YouTube, Facebook i Google News neki su od primjera na koje će ovaj zakon imati najveći učinak.

Direktivom se također nastojali osigurati da internet ostane prostor za slobodu izražavanja.

Tehnički divovi dijelit će prihod s umjetnicima i novinarima

Direktivom se nastoji je povećati izglede nositelja prava, osobito glazbenika, izvođača, scenarista (kreativne snage), kao i izdavača vijesti, da ispregovaraju bolje nagodbe kada se njihova djela koriste na internetskim platformama. To će se omogućiti tako što će internetske platforme biti izravno odgovorne za sadržaj koji se prenosi na njihovim stranicama, a izdavačima vijesti automatski će se dati pravo da pregovaraju u ime svojih novinara u pogledu vijesti koje se objavljuju servisi za prikupljanje vijesti.

Očuvanje slobode izražavanja

Niz odredaba posebno je osmišljen kako b se osiguralo da internet i dalje bude prostor na kojem je moguća sloboda izražavanja.

Objavljivanje isječaka tuđih članaka s vijestima izričito je izuzeto iz primjene ove direktive i može se odvijati kao i dosad. Direktiva, međutim, također sadrži odredbe kojima se izbjegava mogućnost da servisi za prikupljanje vijesti to zloupotrebljavju. “Isječak” se stoga može nastaviti prikazivati primjerice u vijestima na usluzi Google News, ili kada se članak podijeli na Facebooku, pod uvjetom da je “vrlo kratak”.

Prijenos zaštićenih djela u svrhu citiranja, kritike, recenzije, karikature ili parodije je zaštićen, osiguravajući da memeovi i GIF-ovi i dalje biti dostupni i dijeljivi na internetskim platformama.

Bez utjecaja na mnoge mrežne platforme

U tekstu se također navodi da će prijenos radova na online enciklopedije na nekomercijalan način, kao što je Wikipedia ili softverske platforme otvorenog koda, kao što je GitHub, automatski biti izuzete iz područja primjene ove direktive. Na start-up platforme primjenjivat će se blaže odredbe nego na velike, etablirane platforme.

Snažnija pregovaračka prava za autore i izvođače

Autori i izvođači moći će zahtijevati dodatnu naknadu od distributera koji iskorištavaju njihova autorska prava, kada je prvobitno dogovorena naknada nesrazmjerno niska u usporedbi s dobiti koju distributer ostvaruje.

Pomoć u modernom istraživanju i očuvanju baštine

Direktivom se nastoji olakšati slobodna uporaba materijala na koja postoje autorska prava u tehnici rudarenja teksta i podataka čime se europskim znanstvenicima omogućuje da budu konkurentniji nego prije u tom smislu. Ograničenja iz direktive o autorskim pravima ne primjenjuju se ni na sadržaj koji se koristi za podučavanje ili objašnjavanje.

Direktivom se također dopušta da se takvi sadržaji besplatno upotrebljavaju u svrhu očuvanja kulturne baštine. Nedostupna djela (koja se više ne komercijaliziraju) mogu se upotrebljavati kada ne postoji zajednička upravljačka organizacija koja bi izdala dozvolu.

Kako ova direktiva mijenja status quo

Internetske kompanije trenutno imaju malo poticaja za potpisivanje poštenih ugovora o licenciranju s nositeljima prava, jer se ne smatraju odgovornima za sadržaj koji njihovi korisnici prenose. Oni su samo dužni ukloniti sadržaje koji krše autorska prava, kada ih nositelj prava to zatraži. Međutim, to je nezgodno za nositelje prava i ne jamči im pravedne prihode. Podizanjem odgovornosti internetskih kompanija povećat će se šanse nositelja prava (osobito glazbenika, izvođača i scenarista, kao i izdavača vijesti i novinara) da osiguraju pravedne ugovore o licenciranju, čime će dobiti pravedniju naknadu za korištenje njihovih djela koja se digitalno koriste.

Izvor: www.europarl.europa.eu