OP konkurentnost i kohezijaParlament je odobrio proračun EU-a za 2015. godinu i sredstva za podmirenje najhitnijih ovogodišnjih obaveza. Proračunom su predviđene 145.3 milijarde eura za obveze i 141.2 milijarde eura za plaćanje, te dodatnih 4.25 milijarde eura za podmirenje hitnih financijskih obveza i plaćanje računa za 2014. godinu. Smanjenje obujma velike količine neplaćenih računa bio je jedan od suštinskih ciljeva EPa, isto kao i plaćanje najhitnijih računa izvođačima koji rade na EU projektima u zemljama članicama. Parlament se zalagao da se osigura detaljan plan za smanjenje ukupnog broja neplaćenih računa koji su dosegli 23.4 milijarde eura u 2014. godini. Proračunom su osigurana i dodatna sredstva za plaćanje računa nevladinim organizacijama, lokalnim zadrugama i malim poduzećima u 2014, godini, a u 2015. osigurat će se plaćanje onima koji su najviše pogođeni kašnjenjem plaćanja računa.

Europski Parlament se izborio da Vijeće ne napravi rezove od 0.5 milijardi eura u obvezama koje se najviše tiču konkurentnosti, državljanstva i vanjske politike. Također je ispregovarao 45 milijuna eura više sredstava za program Horizon 2020 i 16 milijuna € više za program razmjene studenata Erasmus +. Za vanjsku politiku proračun je povećan za 32 milijuna €. Bankovne nadzorne agencije i Frontex također su dobili više sredstava. Općenito, proračun Europske unije za 2015. godinu obećava 2% više novca za projekte u 2014. godini, i bit će 1% više u plaćanjima. Od tog iznosa, 88% će potrošiti države članice, 6% ide vanjskoj politici, a još 6% se koristi za normalno funkcioniranje EU. Cijeli proračun EU predstavlja nešto više od 1% BND-a EU-28.