Komisija danas pokreće Centar znanja o raku, prvo vodeće djelovanje u okviru europskog plana za borbu protiv raka. Centar znanja je nova internetska platforma za prikupljanje dokaza i koordinaciju mjera protiv najvećeg uzroka smrti među osobama mlađim od 65 godina u Europi.

Mapirat će najnovije spoznaje o raku, pružati smjernice za zdravstvenu skrb i sustave osiguranja kvalitete te pratiti i predviđati kretanja u pogledu učestalosti raka i smrtnosti u EU-u. Centar će služiti i kao prostor u kojem svi uključeni u borbu protiv raka mogu razmjenjivati najbolje prakse, surađivati i koordinirati svoja djelovanja kako bi na najbolji način iskoristili zajedničko znanje i znanost utemeljenu na dokazima.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Pokretanje Centra znanja o raku prvo je vodeće djelovanje u okviru europskog plana za borbu protiv raka. Veća informiranost doprinijet će boljem razumijevanju, prevenciji i liječenju. Istraživanje i inovacije početna su točka novog pristupa skrbi za oboljele od raka u EU-u. Prikupljanje i razmjena najnovijih rezultata istraživanja o raku, inovacija i tehnologija, među ostalim u vezi s novim personaliziranim i digitalnim rješenjima, ključni su za poticanje zdravstvenih i istraživačkih tijela na veći angažman u prevenciji i liječenju te bolesti, u čijem će središtu biti novi centar znanja.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel, koja je zadužena i za Zajednički istraživački centar, izjavila je: Od institucija do istraživača, od organizacija pacijenata do inovatora, cijelo društvo mora udružiti snage kako bismo pobijedili rak. Znanost nam može pomoći da shvatimo tu bolest i čimbenike rizika, ali za stvarni učinak to znanje mora dospjeti do politika i intervencija kojima će se spasiti životi. Centar znanja o raku ključan je alat za koordinaciju aktivnosti i prikupljanje najboljih dostupnih dokaza za pobjedu u ovoj borbi.

Koja je uloga Centra znanja?

Centar znanja o raku neovisan je posrednik znanja koji dokazima podupire politike, a istovremeno proširuje postojeće Komisijine informatičke sustave, pristupnike, portale, platforme i baze podataka o raku. Njegove su zadaće:

  • mapirati i objavljivati najnovije spoznaje i statističke podatke o raku
  • pratiti kretanja u području raka kako bi se mogla ocijeniti učinkovitost preventivnih strategija i programa probira
  • pružiti europske smjernice za prevenciju raka, probir, dijagnozu i skrb kako bi se poboljšali izgledi za uspješno suzbijanje raka i smanjile nejednakosti među regijama EU-a
  • pridonijeti oblikovanju politika za prevenciju raka povezanih s okolišem i zdravim načinom života, uključujući kontrolu duhana i alkohola
  • utvrditi nedostatke u istraživanjima ili politici
  • pružiti prostor za koordinaciju mnogih inicijativa za borbu protiv raka na jednoj platformi
  • pridonijeti smanjenju nejednakosti u prevenciji i skrbi za oboljele od raka diljem EU-a.

Na platformi se nalazi referentna točka za donošenje politika o prevenciji – Portal za promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti, kao i europski informacijski sustav o raku te europske smjernice i programi osiguranja kvalitete za prevenciju raka, probir, dijagnozu i skrb.

Centar znanja vodeća je inicijativa europskog plana za borbu protiv raka, zdravstvenog prioriteta Komisije koju vodi Ursula von der Leyen i ključnog stupa snažne europske zdravstvene unije. Planom je utvrđen nov i ambiciozan pristup smanjenju tereta oboljenja od raka, koji obuhvaća sve faze bolesti, od prevencije do kvalitete života pacijenata oboljelih od raka i osoba koje su ga preboljele, s naglaskom na mjere kojima EU može najviše postići. Osim toga, predviđena misija za borbu protiv raka u okviru Obzora Europa bit će važna sastavnica EU-ovih ulaganja u istraživanje o raku i inovacije te će doprinositi mnogim ključnim mjerama plana za borbu protiv raka i razvoju novih koncepata za politike i inovativnih rješenja za pacijente.

Centar znanja o raku pridonijet će uspjehu tih inicijativa utvrđivanjem, usklađivanjem, planiranjem i koordiniranjem znanstvenih i tehničkih mjera. To će dovesti do poboljšanja prevencije, programa probira radi ranog otkrivanja te liječenja i skrbi kako bismo u budućnosti svi mogli živjeti zdravije i sretnije.

Nove smjernice za probir, dijagnozu i skrb za oboljele od raka dojke

Danas je objavljen i prvi ključni rezultat Centra znanja: europske smjernice i sustav osiguranja kvalitete za probir, dijagnozu i skrb za oboljele od raka dojke. Te su smjernice orijentirane na pacijenta i utemeljene na dokazima, a pružateljima zdravstvene zaštite i ženama daju jasne i neovisne upute o svim fazama liječenja tog najčešćeg oblika raka među ženama. Pridonijet će smanjenju učestalosti raka dojke i pomoći da se među zemljama EU-a i unutar njih uklone nejednakosti koje se odnose na učestalost, prevalenciju, smrtnost i stope preživljavanja, a koje se mogu izbjeći. Smjernice i prateći priručnici za osiguranje kvalitete dostupni su na internetu u Centru znanja i bit će ažurirani čim novi dokazi postanu dostupni. Europski plan za borbu protiv raka (europa.eu)