Country card croatia HR

Europski semestar jest ciklus koordinacije gospodarske i fiskalne politike unutar EU-a. Tijekom europskog semestra zemlje EU-a koordiniraju svoje proračunske i gospodarske politike, politike zapošljavanja te druge politike.

Europska komisija jučer je državama članicama poslala snažan signal o nužnosti provedbe strukturnih reformi i nastavka konsolidacije javnih financija.

U skladu je to s pristupom koji je novi Kolegij povjerenika iznio u studenom i koji je temelj Godišnjeg pregleda rasta za 2015.

Stavlja se novi naglasak na ulaganja, strukturne reforme i fiskalnu odgovornost. Na internetu su dostupni priopćenje za medije, informativni članak, izvješća i komunikacije za sve zemlje, izjava potpredsjednika Dombrovskisa i opaske povjerenika Moscovicija.

Hrvatska bilježi prekomjerne makroekonomske neravnoteže zbog kojih su potrebni posebno praćenje i odlučne mjere politike. Komisija će u svibnju na temelju nacionalnih programa reformi i drugih do tada preuzetih obveza vezanih uz strukturne reforme donijeti odluku o pokretanju postupka za prekomjerne neravnoteže.

U kontekstu slabog rasta, nezapočetog restrukturiranja poduzeća i izrazito lošeg stanja na tržištu rada, znatno su se povećali rizici povezani sa slabom konkurentnošću, velikim vanjskim obvezama i povećanjem javnog duga te slabim upravljanjem u javnom sektoru.

Na servisu EBS moguće je pogledati konferenciju za medije potpredsjednika Dombrovskisa i povjerenikaMoscovicija koja je održana 25. veljače u 16.30.