Hrvatska je danas postala sedamnaesta zemlja EU-a koja je potpisala europsku Deklaraciju o prekograničnom povezivanju genomskih baza podataka.

Takvim se bazama podataka poboljšava znanje o bolestima i njihovo sprječavanje te se omogućuje personaliziranije liječenje, osobito u slučaju rijetkih bolesti, karcinoma i bolesti povezanih s mozgom.

Deklaracija je potpisana u Bruxellesu na sastanku kojim je pokrenuta provedba Deklaracije. Riječ je o sporazumu o suradnji među zemljama koje žele omogućiti siguran i ovlašten prekogranični pristup nacionalnim i regionalnim bazama genetskih podataka i drugih podataka vezanih uz zdravlje, uz poštovanje pravila EU-a o zaštiti podataka.

Zahvaljujući inicijativi o e-zdravstvu EU će zadržati svoj vodeći položaj u svijetu u području personalizirane medicine te nastaviti poticati znanstvene rezultate i industrijsku konkurentnost.

Deklaracija je pokrenuta 10. travnja 2018. povodom Digitalnog dana, a otad su je potpisali Austrija, Bugarska, Češka, Cipar, Estonija, Finska, Grčka, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina.