Od listopada 2019. Europljani koji žive izvan Europske unije mogu se registrirati za .eu domenu najviše razine

13 godina nakon početnog predstavljanja, nova pravila o .eu domeni najviše razine stupila su na snagu u travnju 2019. godine i podržavat će bolju kvalitetu i inovativnije usluge .eu u digitalnom okruženju koje se stalno mijenja.

Od 19. listopada 2019. ažurirana Uredba proširit će pravo na registraciju imena .eu domene na građane Europske unije, bez obzira na to gdje imaju prebivalište u svijetu. Prethodno ograničen na stanovnike zemalja EU i EGP-a, .eu prostor trenutno je sedmo najveće proširenje koda zemlje na Internetu.

U Sjedinjenim Državama, Kanadi i Australiji živi oko 12 milijuna Europljana; s 3,7 milijuna građana i tvrtki Europske unije koji već koriste pouzdanu i sigurnu .eu ime domenu, nova pravila će olakšati pristup jedinstvenom digitalnom tržištu onima koji žive izvan Europe i omogućiti im da prikažu svoj europski identitet na mreži.

Nova pravila u potpunosti će se primjenjuju od 13. listopada 2022. i pružati će pravnu fleksibilnost domene .eu prilagodbi promjenama na tržištu uz modernizaciju svoje strukture upravljanja.

Naziv domene već je dostupan kao .ею, na ćirilici, a od studenog 2019. bit će dostupan i na grčkom pismu kao .ευ, što omogućava uistinu višejezičnu internetsku prisutnost za sve Europljane.

Više informacija: https://eurid.eu/en/

Photocredit: © European Union, 2019.