Komisija je danas donijela deveto izvješće o napretku u provedbi programa EU-a za hitno premještanje i preseljenje, u kojem se ocjenjuju djelovanja provedena od 8. prosinca 2016.

Tijekom izvještajnog razdoblja države članice nastavile su povećavati svoje napore u pogledu preseljenja te su dosad osigurale zakonite i sigurne putove za 13 968 osoba. Opći pozitivan trend zadržan je i u pogledu premještanja. Tijekom izvještajnog razdoblja premještene su dodatne 3 813 osobe, pri čemu je u prosincu zabilježen dosad najveći mjesečni broj premještanja (1 926). Ukupan broj premještanja sada iznosi 11 966. Međutim, države članice trebaju uložiti dodatne napore kako bi održale postignuti napredak i ostvarile cilj koji je utvrdila Komisija, odnosno na mjesečnoj razini provesti 1 000 premještanja iz Italije i 2 000 iz Grčke.

Tijekom izvještajnog razdoblja premještene su još 3 813 osobe, čime je njihov ukupan broj porastao na 11 966 (8 766 iz Grčke i 3 200 iz Italije). Dok je u prosincu zabilježen rekordan broj premještanja za Italiju i Grčku iz kojih je premješteno ukupno 1 926 osoba (764 iz Italije i 1 162 iz Grčke), u siječnju su premještene 1 682 osobe (551 iz Italije i 1 131 iz Grčke).

Komisija je u prosincu 2016. svaku državu članicu pozvala da uloži veći trud za dostizanje cilja od 1 000 premještanja iz Italije i 2 000 iz Grčke na mjesečnoj razini. Države članice i pridružene zemlje koje su već aktivno sudjelovale u programu za premještanje odazvale su se tom pozivu i obavijestile Komisiju o planiranim preuzetim obvezama na mjesečnoj razini. Primjerice, Finska je na dobrom putu da ispuni svoje obveze u pogledu premještanja iz Grčke (560 od 1 299 dosad premještenih) i Italije (359 od 779). Međutim, još su uvijek potrebni povećanje obveza te bolji rezultati drugih država članica, posebice onih koje nisu počele provoditi premještanja. Potrebno je da opetovane pozive šefova država i vlada država članica EU-a na ubrzano i kontinuirano premještanje iz Grčke i Italije prati odlučno djelovanje nadležnih nacionalnih službi. Države članice trebale bi uložiti dodatne napore nakon ostvarenih rezultata te osigurati ispunjavanje preuzetih obveza i provođenja transfera na stabilnoj mjesečnoj osnovi u skladu s raspodjelom, poštujući svoje zakonske obveze i primjenjujući načelo solidarnosti. Komisija će i dalje pozorno pratiti razvoj situacije i u ožujku 2017. donijeti sljedeće izvješće.

Države članice i dalje osiguravaju sigurne i zakonite putove u Europu za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita. Dosad je preseljeno 13 968 od dogovorenih 22 504 osoba u okviru Europskog programa za preseljenje iz srpnja 2015. Od prethodnog je izvješća preseljeno 913 osoba, uglavnom iz Turske, Jordana i Libanona. Te su osobe preseljene u 21 državu preseljenja (Austriju, Belgiju, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Island, Irsku, Italiju, Latviju, Lihtenštajn, Litvu, Nizozemsku, Norvešku, Njemačku, Portugal, Španjolsku, Švedsku, Švicarsku i Ujedinjenu Kraljevinu). Švedska, Ujedinjena Kraljevina, Finska i Nizozemska te pridružene zemlje Švicarska, Lihtenštajn i Island već su ispunile preuzete obveze.

Broj preseljenja iz Turske na temelju Izjave EU-a i Turske, uključen u ukupni broj preseljenja, i dalje raste, a države članice znatno su odmakle s pripremom daljnjih operacija preseljenja. Od 4. travnja 2016. godine 3 098 Sirijaca preseljeno je iz Turske u EU, uključujući 487 preseljenih od prošlog izvješća. Turska su nadležna tijela u skladu s obećanim uložila veće napore kako bi dostavila duže popise kandidata za preseljenje. Države članice trebale bi nastaviti ispunjavati svoje obveze u pogledu preseljenja, uključujući u okviru provedbe Izjave EU-a i Turske.

Više informacija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-218_hr.htm