Poljo_knjižicaZajednička poljoprivredna politika EU uvela je u 2015. godini nova pravila za provedbu i odobravanje izravnih plaćanja poljoprivrednicima. Novost je upravo ovo “zeleno plaćanje” koje se dodjeljuje u obliku godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru kao postotak ukupne vrijednosti osnovnog plaćanja, a koje iznosi 70% po poljoprivrednom gospodarstvu.Ova brošura, koju je objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, opisuje koje se zelene prakse tj. poljoprivrede prakse koje su prihvatljive za klimu i okoliš trebaju primjenjivati kako bi poljoprivrednici ostvarili zeleno plaćanje koji obrađuju određen broj hektara oranica. One uključuju raznolikost usjeva, održavanje ekološki značajnih površina i očuvanje trajnih travnjaka.

Informativnu brošuru pogledajte na ovdje.

Photocredit: screenshot