Garancija za malde_may 2015„Europska komisija će mladim nezaposlenim osobama na raspolaganje staviti gotovo milijardu eura. Odluka o izvanrednom povećanju pretfinanciranja tijekom 2015. za projekte kojima se putem Inicijative za zapošljavanje mladih pomaže mladima u Europi nema presedana. Odraz je to hitnosti potrebe za rješavanjem situacije s kojom smo suočeni te odlučnosti EU-a da pomogne mladima u pronalaženju zaposlenja.

Države članice sada će moći brzo financirati projekte jer će se iznos pretfinanciranja trideseterostruko povećati. Na taj će način države članice moći pomoći do 650 000 mladih da pronađu posao, pripravničko mjesto, priliku za stažiranje ili pak da nastave obrazovanje. Sigurna sam da ćemo u tome uspjeti jer iz brojnih država članica već dobivamo pozitivne rezultate. Ta nova sredstva ponudit će potreban financijski poticaj kako bi se zajamčila brza provedba djelovanja koja se financiraju putem Inicijative za zapošljavanje mladih. Mladima diljem Europe dugujemo daljnju provedbu reformi i pokretanje mjera potpore usklađenih s njihovim potrebama. Danas smo napravili važan korak na tom putu.“

Izjava je dostupna na internetu, a objavljen je i ažurirani informativni članak o Inicijativi za zapošljavanje mladih te karta na kojoj se prikazuje raspodjela financiranja po državama članicama EU-a.

Alokaciju sredstava pogledajte na karti u članku i informativnom letku.

Photo: screenshot