U nastavku prenosimo cijelu izjavu prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa i povjerenica Marianne Thyssen, Vĕre Jourove i Corine Crețu povodom Međunarodnog dana Roma u subotu 8. travnja.

Jednako postupanje i temeljna prava osnovne su vrijednosti Europske unije.

Romi su odavno žrtve predrasuda i socijalne isključenosti. U EU-u živi šest milijuna Roma koji su najveća, no i dalje diskriminirana i marginalizirana manjina u Europi.

Odlučni smo nastaviti borbu protiv netrpeljivosti prema Romima i zalagati se za potpunu integraciju Roma u svim društvima i zemljama EU-a.

Europska komisija od 2011. blisko surađuje s državama članicama u borbi protiv diskriminacije i poticanju socijalne i ekonomske uključenosti Roma, posebno ulaganjima u društvenu integraciju, ljudski kapital i projekte urbane obnove u okviru kohezijske politike. Iako smo postigli određeni napredak, potrebno je mnogo više kako bi se poboljšao svakodnevni život Roma i izgradilo uključivo društvo.

Pozivamo države članice da počnu intenzivnije pružati potporu Romima: sve države EU-a trebale bi poštovati i provoditi zakone protiv diskriminacije, sva romska djeca trebala bi imati pristup obrazovanju bez segregacije, nacionalna tijela trebala bi sprečavati deložacije i omogućiti pristup stanovanju. Tražimo od država članica da pokažu političku predanost i dugoročnu viziju za borbu protiv diskriminacije i netrpeljivosti prema Romima.

Na temelju odluke ministara za socijalna pitanja iz prosinca 2016. Komisija će pokrenuti evaluaciju Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma. Tom će se evaluacijom ocijeniti utjecaj dosad uspostavljenih europskih i nacionalnih instrumenata te razviti ideje za poboljšanje strategije u cilju učinkovitijeg promicanja uključivanja Roma.

Integracija i prihvaćanje kreću od pojedinca te pozivamo sve građane EU-a da osvijeste i prihvate jednakost Roma i prepoznaju jedinstvenu ulogu romske povijesti i kulture.

Dodatne informacije:

Politika EU-a o Romima

Zaključci Vijeća iz 2016. o integraciji Roma

Priopćenje za tisak: Godišnje izvješće o strategijama integracije Roma (lipanj 2016.)

Informativni članak: Napredak država članica u integraciji Roma

Photocredit: © European Union