Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje o sigurnosti aplikacija i drugih oblika neugrađenog softvera kako bi odredila treba li EU djelovati radi jačanja zaštite potrošača u tom području. Savjetovanjem se razmatra sigurnost aplikacija i drugih oblika neugrađenog softvera koji nisu obuhvaćeni direktivama o medicinskim proizvodima ni Direktivom o radijskoj opremi, koje sadrže odredbe kojima se jamči sigurnost uređaja na koje se te direktive primjenjuju. Savjetovanje će biti otvoreno do 15. rujna.

Dodatne informacije dostupne su ovdje.