_EuropeDirect_the main logoOd 10. veljače 2016.  otvoreno je javno savjetovanje vezano uz evaluaciju generacije informacijskih centara Europe Direct za razdoblje 2013. – 2017.

U Europskoj uniji djeluje više od 500 informacijskih centara, od čega 13 u Hrvatskoj.  Centri pružaju odgovore na pitanja u vezi s EU-om, pravima građana EU-a, fondovima i programima EU-a, organiziraju događanja i tribine o temama vezanim uz EU.

Javno savjetovanje je dio evaluacije čiji će rezultati i preporuke biti temelj za poziv za dostavljanje prijedloga za novu generaciju informacijskih centara Europe Direct (za razdoblje od 2018.)

Putem javnog savjetovanja pozivaju se građani i organizacije da iznesu svoje mišljenje i doprinesu evaluaciji. Doprinos se može dati putem obrasca koji je dostupan na svim službenim jezicima EU-a.

Savjetovanje je otvoreno do 4. svibnja 2016.

 Informacijski centri Europe Direct u Hrvatskoj