Europska komisija danas predstavlja novu procjenu stanja na jedinstvenom tržištu i poziva države članice da ga ponovno podrže.

Zahvaljujući jedinstvenom tržištu Europa je u posljednjih 25 godina postala jedno od najprivlačnijih mjesta za život i poslovanje. Slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala, kao četiri nerazdvojive slobode, omogućili su veće blagostanje građana i bolju konkurentnost EU-a. No kako bi se u digitalnom dobu iskoristio puni potencijal jedinstvenog tržišta, a naše gospodarstvo održivo raslo, tržište mora dobro funkcionirati i stalno se prilagođavati brzim promjenama. Za veću integraciju danas je potrebno puno više političke hrabrosti i predanosti nego prije 25 godina, ali i više truda kako bi se s riječi prešlo na djela.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Šest mjeseci prije europskih izbora Europljane valja podsjetiti na to da jedinstveno tržište poboljšava naš svakodnevni život i pruža jedinstvenu odskočnu dasku našim poduzećima za inovacije i širenje aktivnosti preko granica. Sve one koji pomišljaju na nove prepreke pozivam da sagledaju širu sliku: jedinstveno tržište poseban je adut za očuvanje položaja, vrijednosti i utjecaja našeg kontinenta u svijetu u kojem se multilateralizam dovodi u pitanje, a BDP i stanovništvo europskih konkurenata sve brže rastu.

Elżbieta Bieńkowska, povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove, dodala je: Jedinstveno tržište znači slobodu, prilike i blagostanje. Međutim, kako bi se ljudi, usluge, roba i kapital slobodno kretali fizički i na internetu, svi u EU-u trebaju poštovati zajednička pravila. Njihova provedba treba biti učinkovita i dosljedna. Trebali bismo se odupirati fragmentaciji unutar EU-a na isti način na koji se odupiremo protekcionizmu izvan EU-a. Moramo čuvati jedinstveno tržište kako bismo naš najveći adut ostavili budućim naraštajima.

Komisija ističe tri glavna područja u kojima treba dodatno raditi na produbljivanju i jačanju jedinstvenog tržišta.

  • Brzo donošenje prijedloga: Komisija je predstavila 67 prijedloga koji su izravno važni za pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta, od kojih se još o 44 treba postići dogovor. Komisija poziva Europski parlament i Vijeće da donesu ključne prijedloge prije kraja aktualnog saziva. To uključuje relevantne prijedloge za integraciju digitalizacije i novih tehnologija u jedinstveno tržište, omogućivanje sigurnije i održivije energije u Europi te izgradnju unije tržišta kapitala (vidjeti informativni članak „Pregled inicijativa”).
  • Osiguravanje primjene pravila u praksi: građani i poduzeća mogu uživati u brojnim pogodnostima koje donosi jedinstveno tržište (informativni članak „Jedinstveno tržište”) samo ako se zajednička pravila stvarno primjenjuju. Komisija poziva države članice da budu oprezne u provedbi i izvršavanju pravila EU-a te da ne stvaraju nove prepreke. Komisija će i dalje osiguravati poštovanje pravila EU-a, od emisija iz automobila, e-trgovine, društvenih mreža do uslužnog sektora i šire.
  • Daljnja prilagodba jedinstvenog tržišta: dok se rast na globalnoj razini postupno smanjuje, a geopolitički kontekst mijenja, EU treba pokazati vodstvo i političku hrabrost kako bi doveo jedinstveno tržište na novu razinu. Postoji velik potencijal za daljnju gospodarsku integraciju u području usluga, proizvoda, oporezivanja i mrežnih industrija. Na taj će način Unija postati još privlačnija međunarodnim trgovinskim partnerima i ojačati na međunarodnoj razini.

Ovom komunikacijom Komisija daje prvi odgovor na poziv Europskog vijeća iz ožujka da predstavi stanje jedinstvenog tržišta i procjenu preostalih prepreka i prilika za potpuno funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Komisija poziva Europsko vijeće da na razini čelnika država započne detaljnu raspravu o svim dimenzijama jedinstvenog tržišta. Potrebno je utvrditi zajedničke prioritete za djelovanje i pronaći načine kako novu političku predanost jedinstvenom tržištu pretočiti u konkretne rezultate na svim razinama upravljanja.

Komisija danas predstavlja i Akcijski plan o normizaciji u kojem se predstavljaju četiri ključne mjere za povećanje učinkovitosti, transparentnosti i pravne sigurnosti sustava.

Uklanjanje prepreka kako bi se potaknulo ulaganje u jedinstveno tržište jedan je od ključnih ciljeva Komisijina Plana ulaganja, poznatog i kao Junckerov plan. Stoga je današnja komunikacija o jedinstvenom tržištu blisko povezana s komunikacijom o postignućima u okviru Junckerova plana, koja se također objavljuje danas.

Kontekst

Jedinstveno tržište omogućuje Europljanima da slobodno putuju, studiraju, rade, žive i zaljubljuju se izvan granica svojih zemalja. Imaju velik izbor proizvoda, bilo da kupuju u svojoj zemlji ili u inozemstvu, te su im omogućene bolje cijene i visoki standardi zaštite okoliša, socijalne zaštite i zaštite potrošača. Europska poduzeća, velika i mala, mogu proširiti svoju bazu potrošača i lakše razmjenjivati proizvode i usluge u cijelom EU-u. Drugim riječima, jedinstveno tržište najveći je adut koji Europa ima za rast i promicanje konkurentnosti svojih poduzeća na globaliziranim tržištima.

Strategijom jedinstvenog tržišta, unijom tržišta kapitala i strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta Komisija je tijekom posljednje četiri godine predložila ambiciozan i uravnotežen skup mjera za povezanije i pravednije jedinstveno tržište. Dio prijedloga već je donesen, no Europski parlament i Vijeće još se moraju dogovoriti o 44 prijedloga od 67 koji su navedeni u strategijama. Usto, Komisija je iznijela važne i perspektivne prijedloge za izgradnju bankovne unije u Europi i jačanje politika u području kružnoga gospodarstva, energije, prometa i klime, kojima će se poboljšati jedinstveno tržište i poticati održivi razvoj. Kako bi jedinstveno tržište i dalje bilo pravedno, Komisija je predložila zaštitne mjere u području zapošljavanja, oporezivanja, prava trgovačkih društava i zaštite potrošača.

Za sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021.–2027. Komisija predlaže novi program jedinstvenog tržišta od 4 milijarde eura namijenjen osnaživanju i zaštiti potrošača te brojnim malim i srednjim poduzećima u Europi (MSP-ovi) kako bi iskoristila prilike koje pruža funkcionalno jedinstveno tržište.

Dodatne informacije

Informativni članak – Jedinstveno tržište: Najveći adut Europe u svijetu koji se mijenja

Informativni članak – Pregled inicijativa za jedinstveno tržište

Komunikacija – Jedinstveno tržište: Najveći adut Europe u svijetu koji se mijenja

Priopćenje za medije o normizaciji

Informativni članak – Jedinstveno digitalno tržište

Zajednička izjava povodom 25. obljetnice europskog jedinstvenog tržišta