Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s Hrvatskom knjižnicom za slijepe iz Zagreba,  izradilo je  brošuru na brajici „Mogućnosti financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Brošura će biti dostupna slijepim i slabovidnim osobama u 33 regionalne udruge slijepih, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te u 17 gradskih knjižnica diljem Hrvatske.

Uz brošuru na brajici, u suradnji s Udrugom za samozastupanje, objavljena je i e-brošura „Mogućnosti financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za osobe s disleksijom, u formatu jednostavnom za čitanje.

„Svi građani Republike Hrvatske imaju pravo na jednake mogućnosti i nediskriminaciju. Izdavanjem ovih brošura omogućili smo dostupnost informacija o financiranju iz EU fondova slijepim i slabovidnim osobama i osobama s disleksijom. I ubuduće ćemo voditi računa o tome da je sadržaj na svim razinama i što je moguće u većoj mjeri, prilagođen ranjivim skupinama i osobama s invaliditetom“, izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Omogućavanjem pristupa informacijama o mogućnostima financiranja iz EU fondova, Ministarstvo promiče jednake mogućnosti i suzbija bilo kakav oblik diskriminacije na osnovi spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta i dobi ili spolne orijentacije.

Osim izdavanja materijala koji će vrstom i sadržajem biti prilagođeni različitim ciljnim skupinama, Ministarstvo će posebnu pažnju posvetiti prilagodbi informacija o natječajima, ali i ostalih informacija o EU fondovima, ranjivim skupinama i osobama s invaliditetom, kako bi na što primjereniji način o tome informirali sve potencijalne korisnike EU sredstava.

Izvor (photo): http://www.strukturnifondovi.hr/