Komisija za 2017. u europodručju predviđa rast od 1,5 %, a u EU-u od 1,6 %, prepreke rastu i slabljenje poticajnih čimbenika.

Očekuje se da će se umjeren gospodarski rast u Europi i dalje nastaviti jer određene prepreke rastu i slabljenje poticajnih čimbenika čine protutežu poboljšanju na tržištu rada i povećanoj privatnoj potrošnji. Prema jesenskoj prognozi objavljenoj danas Komisija očekuje rast BDP-a u europodručju od 1,7 % 2016., 1,5 % 2017. i 1,7 % 2018. (proljetna prognoza: 1,6 % 2016., 1,8 % 2017.). Rast BDP-a u EU-u kao cjelini trebao bi pratiti sličan obrazac te se očekuje da će on ove godine iznositi 1,8 %, 1,6 % 2017. i 1,8 % 2018. (proljetna prognoza: 1,8 % 2016., 1,9 % 2017.).

Predviđa se da će do 2018. privatna potrošnja i dalje biti glavni pokretač rasta, a podupirat će je očekivani daljnji rast zaposlenosti i blago povećanje plaća. Troškovi zaduživanja i dalje su povoljni za rast zbog izuzetno prilagodljive monetarne politike. Očekuje se da će ukupni proračunski deficit europodručja nastaviti padati, a fiskalna politika ostati nerestriktivna. Ulaganja bi se trebala nastaviti povećavati.

No, politička nesigurnost, spor rast izvan EU-a i slaba aktivnost svjetske trgovine negativno utječu na izglede za rast. Postoji i dalje rizik da bi se rast zbog slabih gospodarskih rezultata ostvarenih posljednjih godina mogao usporiti, a kontinuirana stagnacija ukazuje na mogućnost bržeg rasta bez prekomjernih inflacijskih pritisaka. Osim toga, narednih se godina europsko gospodarstvo neće više moći osloniti na izvanrednu potporu vanjskih čimbenika, kao što su pad cijena nafte i deprecijacija valute.

Kontekst

Ova se prognoza temelji na nizu vanjskih pretpostavki o tečajnim i kamatnim stopama te cijenama primarnih proizvoda važećih 24. listopada 2016. Prikazane su brojke odraz tržišnih očekivanja proizašlih na tržištima izvedenica u vrijeme izrade prognoze. Za sve ostale ulazne podatke, među ostalim i pretpostavke o vladinim politikama, u ovoj se prognozi uzimaju u obzir podaci do 31. listopada 2016. i uključujući taj datum. Uvrštene su samo politike koje su vjerodostojno najavljene i potkrijepljene s dovoljno pojedinosti. U predviđanjima se ne uzima u obzir mogućnost promjene politika.