KomisijaU nedjelju, 1. studenoga Junckerova Komisija obilježila je godinu dana mandata. Kada je preuzeo dužnost, predsjednik Juncker izjavio je da će to biti novi početak za Europu te da će se njegova Komisija usredotočiti na deset političkih prioriteta, ključne izazove s kojima su suočeni naše gospodarstvo i društvo.
Komisijin plan ulaganja vrijedan 315 milijardi eura za poticanje otvaranja radnih mjesta i rasta uspješno je pokrenut. Prvi projekti već su u tijeku, a uslijedit će ih još mnogo. Čitave prošle godine Komisija je iznosila konkretne prijedloge kojima je pridonosila izgradnji energetske unije, jedinstvenog digitalnog tržišta, unije tržišta kapitala te pravednog i učinkovitog oporezivanja poduzeća. U izvješću petorice predsjednika iznijela je ambiciozan, no pragmatičan plan produbljivanja ekonomske i monetarne unije, popraćen skupom zakonodavnih mjera. Nastavljeni su pregovori o TTIP-u, a Komisija je poduzela korake usmjerene na povećanje transparentnosti pregovaračkog procesa i intenziviranje svoje uloge na međunarodnoj sceni. Naposljetku, Komisija dosljedno i kontinuirano radi na koordiniranom europskom odgovoru na pitanje izbjeglica i migracija, jednom od najhitnijih izazova s kojima je Europa trenutno suočena. Od svibnja 2015. donesena su dva provedbena paketa u okviru Europskog migracijskog programa, a mjere iz njih počinju se provoditi. Time su obuhvaćeni premještaj 160 000 izbjeglica te mobilizacija gotovo deset milijardi eura 2015. i 2016. za pomoć u rješavanju izbjegličke krize. To su samo neki od primjera djelovanja koja je poduzela Junckerova Komisija kako bi vratila povjerenje građana te pridonijela otvaranju radnih mjesta i rastu u Europi.

Više o Europskoj komisiji pročitajte ovdje.