Nova savjetodavna služba Komisije i Europske investicijske banke pomaže gradovima u planiranju ulaganja. 

URBIS, što je akronim za Urban Investment Support (potpora za ulaganja u gradovima), pomagat će gradovima u planiranju ulaganja kako bi lakše ostvarili svoje strategije urbanog razvoja i dobili jednostavniji pristup financiranju.

Gradovi se suočavaju s posebnim problemima kad je riječ o pristupu financiranju. Pojedinačni projekti, primjerice u području socijalne uključenosti, revitalizacije urbanih područja ili energetske učinkovitosti, mogu za tržište biti previše rizični ili premali. Istodobno, i financiranje integriranih urbanih programa može biti problematično jer često obuhvaćaju nekoliko malih projekata u različitim sektorima. Naposljetku, i za gradove postoji granica u zaduživanju.

Cilj je URBIS-a pomoći gradovima u rješavanju tih specifičnih pitanja. URBIS će im pomoći pri kreiranju, planiranju i provedbi investicijskih strategija i projekata pružajući potpuno prilagođeno tehničko i financijsko savjetovanje koje uključuje inovativne mogućnosti financiranja. Cilj je omogućiti pokretanje dobrih projekata u kratkoročnom ili srednjoročnom razdoblju, primjerice u području klimatske politike u gradovima.

U URBIS-u će sudjelovati stručnjaci Europske investicijske banke (EIB(link is external)) iz različitih savjetodavnih i projektnih službi te institucije, među njima i osoblje EIB-a koje djeluje u različitim državama članicama te stručnjaci JASPERS-a, neovisnog tima specijaliziranog za pripremu kvalitetnih projekata koje financira EU.

Bude li potrebno, pozvat će se i stručnjaci koji mogu objasniti kako kombinirati fondove EU-a sa sredstvima koje osiguravaju nacionalne i lokalne razvojne banke te s inovativnim mogućnostima financiranja. Primjerice, te mogućnosti uključuju ulaganja s učinkom, tj. ulaganja u poduzeća ili fondove s namjerom da se ostvari društveni i ekološki učinak uz financijsku dobit.

Sljedeći koraci:

URBIS će započeti aktivnosti koristeći postojeće savjetodavne i projektne usluge Europske investicijske banke, a usmjerit će se na odabrane projekte.

EIB i Komisija ocijenit će te početne aktivnosti i potražnju gradova za potporom URBIS-a u drugoj polovini 2018. Ako se URBIS pokaže uspješnim, mogla bi se razmotriti dodatna sredstva s ciljem nastavka, unaprjeđenja i proširenja inicijative.

Aktivnosti i analize URBIS-a ugradit će se u tekuću raspravu o sljedećem proračunskom okviru nakon 2020., osobito u odnosu na to kakav pristup gradovi imaju sredstvima kohezijske politike i kako tim sredstvima upravljaju.