Kako bi odgovorila na zabrinutost potrošača zbog prijevara s hranom i njezine kvalitete, Europska komisija sutra će otvoriti Centar znanja o prijevarama s hranom i kvaliteti hrane, kojim upravlja Zajednički istraživački centar.

Centar znanja mreža je stručnjaka iz Komisije i izvan nje koja će pružati potporu kreatorima politika EU-a i nacionalnim tijelima stavljajući im na raspolaganje najnovije znanstvene spoznaje o prijevarama s hranom i problemima povezanima s kvalitetom hrane.

Zabrinutost zbog prijevara s hranom i njezine kvalitete narušava povjerenje potrošača i nanosi štetu cijelom lancu opskrbe hranom u Europi, od poljoprivrednika do trgovaca na malo. Maslinovo ulje, vino, med, riba, mliječni proizvodi, meso i perad neki su od prehrambenih proizvoda koji su nedavno bili predmetom prijevare. Osim toga, potrošači mogu biti izloženi nepoštenoj marketinškoj praksi, osobito kad je riječ o prehrambenim proizvodima koji se na različitim tržištima nude u sličnom pakiranju, ali im se sastav znatno razlikuje.

Zadaće su Centra znanja o prijevarama s hranom i kvaliteti hrane sljedeće:

  • koordinacija aktivnosti nadzora tržišta, npr. aktivnosti nadzora sastava i organoleptičkih svojstava hrane koja se nudi u jednakom pakiranju i pod istom robnom markom na nekoliko tržišta diljem EU-a,
  • upravljanje sustavom ranog upozoravanja i informacijskim sustavom za prijevare s hranom, npr. praćenje medija i obavješćivanje javnosti,
  • povezivanje informatičkih sustava država članica i Komisije, npr. baza podataka u kojima se opisuje sastav određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda visoke vrijednosti, kao što su vino i maslinovo ulje,
  • prikupljanje podataka o pojedinim zemljama, npr. izrada pregleda kompetencija i laboratorijske infrastrukture u državama članicama.

Centar znanja o prijevarama s hranom i kvaliteti hrane izrađivat će biltene, interaktivne karte, baze podataka i redovita izvješća, a te će informacije biti javno dostupne. Centar znanja u potpunosti će financirati Europska komisija. Veličina različitih stručnih skupina ovisit će o predmetima kojima se bave. Centar znanja bit će sučelje između znanosti i oblikovanja politike te će tako dopuniti rad mreže EU-a za prijevare s hranom. 

Otvaranjem Centra znanja obilježava se otvaranje izložbe „Znanost u središtu kreiranja europskih politika” u Europskom parlamentu u Strasbourgu koja prikazuje rad i povijest Zajedničkog istraživačkog centra od njegova osnivanja 1957. 

Kontekst

Prehrambeni lanac u Europskoj uniji uređen je, među ostalim, općim propisima o hrani, zakonodavstvom o informiranju potrošača o hrani i Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi, u kojima se zahtijeva usklađenost s određenim standardima u pogledu sastava i kvalitete poljoprivrednih proizvoda.

Zajednički istraživački centar ima dugogodišnje iskustvo u području znanosti o hrani, uključujući ispitivanje autentičnosti te stručna znanja u razvoju, primjeni i vrednovanju analitičkih ispitnih metoda za otkrivanje prijevara u prehrambenom lancu.

Centar znanja o prijevarama s hranom i kvaliteti hrane peti je takav centar, osnovan nakon onih u području biogospodarstvateritorijalne politikepretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj poveznicimigracija i demografije te upravljanja rizicima od katastrofa.