Komisija danas, zajedno s državama članicama, poduzećima, socijalnim partnerima, nevladinim organizacijama i obrazovnim ustanovama, pokreće Koaliciju za digitalne vještine i radna mjesta kako bi pomogla zadovoljiti veliku potražnju u Europi za digitalnim vještinama koje su neophodne za današnje tržište rada i društvo.

Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta jedna je od deset ključnih inicijativa koje je Komisija predložila u okviru Novog programa vještina za Europu predstavljenog u lipnju ove godine. Danas se niz partnera, uključujući više od 30 organizacija i skupina, primjerice European Digital SME Alliance, ESRI, SAP, ECDL i Google, obvezuju na daljnje smanjivanje deficita digitalnih vještina u okviru Koalicije za digitalne vještine i radna mjesta. Komisija poziva i druge dionike da se pridruže Koaliciji i podupru njezinu Povelju. Članovi Koalicije obvezuju se da će rješavati nedostatak vještina na svim razinama, od vještina stručnjaka visoke razine u području IKT-a do vještina koje su europskim građanima potrebne za život, rad i sudjelovanje u digitalnoj ekonomiji i društvu. To je važno kako bi europska industrija zadržala konkurentnost s obzirom na brz razvoj njezinih konkurenata te kako bi europsko društvo i u digitalnom dobu bilo uključivo.

Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: Razvojem digitalnih vještina kod većeg broja ljudi otvaraju se vrata digitalne ekonomije. Ne možemo izgraditi jedinstveno digitalno tržište u Europi ako se ne riješi nedostatak digitalnih vještina. Pokretanje Koalicije za digitalne vještine i radna mjesta ključni je korak u našem zajedničkom nastojanju povećanja digitalnih vještina svih građana Europe.

Povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther H. Oettinger dodao je: Nedostatak digitalnih vještina već sada koči inovacije i rast u Europi. Ne samo u pogledu poduzeća u području IKT-a nego i organzacija u svim sektorima, privatnim i javnim. Moramo ukloniti prepreke kako bi omogućili da Europljani imaju radna mjesta koja zaslužuju i kako bi se našim poduzećima omogućio pristup velikom broju digitalnih talenata.

Dodatne informacije;  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4081_hr.htm; Osvajači Priznanja za digitalne vještine 2016.;Koalicije za digitalne vještine i radna mjestaProgram konferencije;Novi program vještina za Europu;Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta