Komisija je odlučila pokrenuti dvije nove pilot-mjere kako bi građani više sudjelovali u provedbi kohezijskih projekata.

Cilj je poduprijeti aktivno sudjelovanje građana i organizacija civilnog društva u planiranju, ulaganju i praćenju korištenja sredstava EU-a kako bi se u konačnici ostvarili bolji rezultati. U okviru tih pilot-mjera upravljačka tijela kohezijskih fondova i organizacije civilnog društva dobit će stručne savjete i potporu za razvoj potrebnog znanja i vještina za provedbu kohezijskih projekata.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Kohezijska politika ključna je za prevladavanje izazova s kojima se europski građani danas suočavaju, bilo da je riječ o klimi, inovacijama, socijalnoj uključenosti, vještinama ili povezivosti. Stoga je važno da građani imaju veći utjecaj na provedbu te politike. Javna tijela i organizacije civilnog društva imat će velike koristi od većeg sudjelovanja građana.
U okviru prve pilot-mjere tijela koja upravljaju sredstvima EU-a dobit će vrhunsko stručno znanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te pomoć za osmišljavanje novih inicijativa za uključivanje građana i promicanje transparentnosti i odgovornosti. Poziv upravljačkim tijelima koja žele sudjelovati u toj inicijativi otvoren je od danas, a pojedinosti su dostupne na internetskoj stranici.
U okviru druge pilot-mjere Komisija će izdvojiti 250 000 eura za financiranje inovativnih ideja i inicijativa za promicanje sudjelovanja građana koje su osmislile manje i lokalne organizacije civilnog društva. Ta mjera usmjerena je na pronalazak novih načina za sudjelovanje građana te na poticanje, promicanje i podupiranje njihova sudjelovanja u kohezijskoj politici radi bolje provedbe projekata i pružanja građanima većeg osjećaja zaslužnosti za ostvarene rezultate. Poziv organizacijama na dostavljanje ideja bit će otvoren u nadolazećim tjednima. U njemu će se uzeti u obzir stajališta organizacija iznesena na konferenciji o njihovoj potrebi za aktivnom ulogom u zajedničkom oblikovanju politika, sudjelovanju i praćenju.

Sljedeći koraci

Dvije navedene mjere provodit će se 12 mjeseci, a rezultati će se predstaviti u izvješću, priručniku koji će obuhvatiti iskustva iz različitih projekata te u obliku savjeta o tome kako građane više uključiti u kohezijsku politiku. Cilj je promicati slične inicijative u programima kohezijske politike u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Kontekst

S ukupnim proračunom većim od 350 milijardi eura, kohezijska politika glavna je investicijska politika EU-a i jedan od najkonkretnijih primjera solidarnosti. Stabilne institucije i dobri administrativni kapaciteti ključni su za uspjeh tih ulaganja. Građani imaju važnu ulogu u jačanju transparentnosti i odgovornosti javnih tijela te povećanju učinkovitosti i djelotvornosti javnih ulaganja.

U tom kontekstu Europska komisija organizira konferenciju na visokoj razini pod nazivom „Uključivanje građana radi dobrog upravljanja u kohezijskoj politici”, koja će se održati 6. veljače 2020. u Bruxellesu. Na konferenciji će se analizirati koje su inicijative u okviru kohezijske politike pridonijele većem sudjelovanju građana te će se na temelju primjera njihova sudjelovanja u drugim kontekstima nastojati osmisliti ideje za kohezijsku politiku. Otvorena i transparentna rasprava sa svim uključenim stranama omogućit će uvid u razmišljanja korisnika o tome kako približiti kohezijsku politiku građanima. Konferencija će se održati pod političkim vodstvom i uz sudjelovanje povjerenice za koheziju i reforme Elise Ferreire.

Više pročitajte u priopćenju za tisak