Europska komisija je 24. rujna 2016. donijela prijedlog Uredbe o novim, integriranim načinima prikupljanja i uporabe podataka iz društvenih istraživanja kako bi se poboljšala podrška stvaranju politika općenito, a posebno socijalnih politika.

Pouzdanijom bazom dokaza u pogledu socijalnih pokazatelja poboljšat će se analiza društvenih kretanja i pridonijeti vrhunskoj razini socijalne politike u Europi.

Predloženom okvirnom Uredbom omogućit će se brža objava podataka jer se u mnogim područjima skraćuju rokovi njihova prijenosa. Objedinjavanjem sedam postojećih anketa kućanstava koje se sada provode u EU-u te usklađivanjem varijabli koje su zajedničke dvjema ili više anketama povećat će se i usporedivost i koherentnost socijalne statistike EU-a. K tomu, na taj će se način pospješiti zajednička analiza društvenih fenomena na temelju novih metoda društvenih istraživanja. Konačno, na raspolaganju ćemo imati potpuniji i raznovrsniji skup podataka, zahvaljujući inovativnim pristupima i metodama koje će primjenjivati nacionalni statistički uredi te kombiniranju podataka iz nekoliko izvora.

Kontekst

Ova inicijativa dio je velikog programa modernizacije socijalne statistike koji se provodi u bliskoj suradnji s državama članicama. Njome su obuhvaćeni sve veći izazovi u tom području statistike, među ostalim brze inovacije u pogledu metodologije te uporabe IT-a, dostupnost novih izvora podataka, nove potrebe te očekivanja korisnika podataka, kao i trajni pritisak na dostupne resurse. Podržat će se i planirani Europski stup socijalnih prava Language icon EN koji zahtijeva pouzdanu bazu dokaza u područjima kao što su nejednakost, vještine, pristup zaposlenju za sve i troškovi socijalne zaštite – sva ta područja trebalo bi bolje opisati pouzdanim i pravovremenim statističkim podacima. Ova inicijativa ujedno je dio Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT), a njome se nastoji pojednostavniti europska socijalna statistika koja se prikuplja na temelju uzoraka, kao i povećati učinkovitost prikupljanja podataka te relevantnost statističkih rezultata.

Više:

Priopćenje za tisak: IP-16-2867

Informativni članakLanguage icon EN

EurostatLanguage icon EN

Izvor: Predstavništvo EK