U danas objavljenom Izvješću o konvergenciji za 2016. ocjenjuje se napredak država članica u spremnosti za uvođenje eura. Ovogodišnjim izvješćem obuhvaćeno je sedam država članica koje imaju zakonsku obvezu uvesti euro: Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Švedska.

Izvješće se temelji na konvergencijskim kriterijima, koji se ponekad nazivaju i „kriterijima iz Maastrichta”, a navedeni su u članku 140. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Ti kriteriji obuhvaćaju stabilnost cijena, zdrave javne financije, stabilnost deviznog tečaja i konvergenciju dugoročnih kamatnih stopa. Ocjenjuje se i usklađenost nacionalnog zakonodavstva s propisima ekonomske i monetarne unije (EMU). Države članice obuhvaćene izvješćem postigle su napredak u konvergenciji, ali trenutno nijedna od njih ne ispunjava sve uvjete za uvođenje eura.

Objavljeni su priopćenje za medije i memorandum.