Europska komisija osigurava pomoć europskim poljoprivrednicima koji se bore s posljedicama ekstremnih suša.

Poljoprivrednici će moći primati predujmove za izravna plaćanja i plaćanja za ruralni razvoj te će im se za potrebe prehrane životinja omogućiti veća fleksibilnost u korištenju zemljišta koja se inače ne koristi za proizvodnju.

Povjerenik za poljoprivredu Phil Hogan izjavio je: Vrlo sam zabrinut zbog ovih dugotrajnih klimatskih promjena. Razgovaram o toj situaciji s brojnim ministrima iz pogođenih zemalja koji mi daju ažurirane procjene posljedica suše. Komisija je, kao i obično, spremna pružiti potporu poljoprivrednicima pogođenima sušom preko niza instrumenata, uključujući višim predujmovima te odstupanjima od zahtjeva ekologizacije i pravila o državnim potporama. Zajednička poljoprivredna politika već uključuje zaštitne mehanizme za poljoprivrednike koji se suočavaju s nepredviđenim događajima. Pozivam sve države članice da istraže sva moguća djelovanja i mjere koji su predviđeni našim zakonodavstvom. 

Dugotrajna suša u nekoliko zemalja EU-a ima znatne posljedice na ratarske usjeve te na proizvodnju hrane za životinje, s mogućim posljedicama na dobrobit životinja. Osim toga, smanjenje razine proizvodnje hrane za životinje posebno utječe na prihode stočara jer će mogući manjak stočne hrane u drugom dijelu godine povećati njihove ulazne troškove. Uz veće predujmove i odstupanja od posebnih zahtjeva ekologizacije, može se iskoristiti i postojeća potpora u okviru ZPP-a, među ostalim državne potpore, de minimis potpore, ulaganja u ruralni razvoj te instrumenti za upravljanje rizikom.

Komisija je u kontaktu sa svim državama članicama i do 31. kolovoza(link is external) bi trebala primiti ažurirane informacije o posljedicama proljetne i ljetne suše za njihove poljoprivrednike.