Nepuna tri mjeseca nakon što je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker predstavio plan kojim bi se tijelima lokalne vlasti omogućilo da građanima u gradovima i selima diljem EU-a ponudi besplatan pristup Wi-Fi mrežama, države članice već su dale podršku inicijativi WiFi4EU.

Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga planira se do ljeta 2017., a sva tijela lokalne vlasti u EU-u moći će se prijaviti za dobivanje vaučera te ponuditi visokokvalitetan pristup internetu u svojim parkovima, trgovima, javnim zgradama i knjižnicama.

Iako će se voditi računa o zemljopisno uravnoteženoj raspodjeli među državama članicama, vaučeri će se dodjeljivati prema redoslijedu prijave.

Tijela lokalne javne vlasti koja žele ponuditi Wi-Fi vezu na područjima na kojima još ne postoji takva javna ili privatna usluga moći će se prijaviti za financiranje putem jednostavnog i nebirokratskog postupka. Za razdoblje od 2017. do 2019. određena su sredstva u iznosu od 120 milijuna eura. Komisija procjenjuje da će od programa koristi imati najmanje šest do osam tisuća lokalnih zajednica.

Objavljeno je i priopćenje za medije.