Rak je najčešći uzrok smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u te uzrokuje 53 posto od ukupnog broja smrtnih slučajeva, pa je stoga najveći rizik za zdravlje radnika u Europskoj uniji. Da bi poboljšala zaštitu radnika od kancerogenih tvari, Komisija danas predlaže izmjene Direktive o kancerogenim i mutagenim tvarima (Direktiva 2004/37/EZ) kako bi ograničila izloženost trinaest karcinogenih tvari na radnom mjestu. Konkretno, Komisija predlaže uvođenje novih ili izmijenjenih graničnih vrijednosti za izloženost za trinaest karcinogenih tvari u okviru Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije i memorandumu.

100 000 ljudi u EU svake godine umire od raka uzrokovanog uvjetima na radu, a što je najčešći uzrok smrti povezan s radom.

  • Između 8 i 10 % pobolijevanja od raka u Europi rezultat su izloženosti karcinogenima na radu
  • Gotovo 1 od 5 radnika u EU stalno su izloženi karcinogenima
  • Oko 50 poznatih tvari koje uzrokuju rak čine više od 80% svih izloženosti karcinogenima na radu

Izvor: European Commission