Konferencija će okupiti kreatore javnih politika, međunarodne znanstvenike i stručnjake za demografiju te zainteresiranu javnost kako bismo istražili inovativna rješenja za društvene, gospodarske i političke izazove.

Konferencija je organizirana u suradnji sa Središnji državni ured za demografiju i mlade, pod pokroviteljstvom potpredsjednice Europske komisije, Dubravke Šuice.

KADA: 11. prosinca, 10:00-15:35

GDJE: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb

Radni jezici: hrvatski i engleski.

Program i prijave: https://europa.eu/!XnBf6r

Obilježavamo donošenje alata Europske komisije u listopadu 2023. kao odgovor na demografske izazove u EU. Tri teme konferencije: migracije i tržište rada, ravnoteža poslovnog i privatnog života te aktivnost starijih generacija. Cilj je podići svijest o demografskim promjenama, istaknuti utjecaj na nacionalnu konkurentnost te potaknuti raspravu o rješavanju pitanja starenja stanovništva. Predstavit ćemo postojeće instrumente EU-a, fokusirajući se na Instrument za oporavak i otpornost.