Nakon što je putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu primila zahtjeve za pomoć u borbi protiv pandemije koronavirusa, EU koordinira i sufinancira dostavu pošiljaka pomoći u EU-u i susjednim zemljama.

Slovačka šalje maske i dezinficijens Italiji, a Austrija šalje rukavice i dezinficijens Hrvatskoj.

Janez Lenarčič, povjerenik za upravljanje krizama, izjavio je: Ovaj virus ne poznaje granice i suradnja je jedini način na koji ga možemo zaustaviti. Zahvalan sam Slovačkoj i Austriji na europskoj solidarnosti. Naš Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije i dalje bez prestanka pruža potporu državama članicama.

Kako bi pomogla u suzbijanju koronavirusa, Austrija također šalje rukavice, dezinficijense i ostalu opremu Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Moldaviji. Srbija će putem Mehanizma od Austrije primiti deke, madrace i šatore za migrante na svojem području. To je dio potpore EU-a zapadnom Balkanu i regiji koja uključuje i financijsku pomoć. Italija je primila nekoliko ponuda za pomoć putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu, uključujući medicinske timove liječnika i medicinskih sestara, kao i bilateralne ponude za osobnu zaštitnu opremu iz nekoliko država članica EU-a.