Europska komisija danas je zajedno s više partnera pokrenula Europsku platformu za podatke o bolesti COVID-19 kako bi omogućila brzo prikupljanje i razmjenu dostupnih istraživačkih podataka.

Platforma, koja je dio Akcijskog plana „ERA protiv koronavirusa”, još je jedan bitan korak u nastojanjima EU-a da pomogne istraživačima u Europi i svijetu u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Pokretanje Europske platforme za podatke o bolesti COVID-19 bitna je i konkretna mjera za pospješivanje suradnje u borbi protiv koronavirusa. Već dugi niz godina osiguravamo posebnu potporu za otvorenu znanost i otvoreni pristup, a sada je vrijeme da učinimo još više i udružimo snage s našim istraživačima. Zajedničkim radom moći ćemo bolje razumjeti i dijagnosticirati te s vremenom i pobijediti pandemiju.

Nova platforma osigurat će otvoreno, pouzdano i nadogradivo europsko i globalno okruženje u kojem istraživači mogu pohranjivati i dijeliti skupove podataka, kao što su nizovi DNK-a, strukture bjelančevina, podaci dobiveni pretkliničkim istraživanjima i kliničkim ispitivanjima te epidemiološki podaci. Ona je rezultat zajedničkog rada Europske komisije, Europskog bioinformatičkog instituta Europskog laboratorija za molekularnu biologiju (EMBL-EBI), infrastrukture Elixir i projekta COMPARE, kao i rada država članica EU-a i drugih partnera.

Brza otvorena razmjena podataka znatno ubrzava istraživanje i nova otkrića, što omogućuje učinkovit odgovor na izvanredno stanje izazvano koronavirusom.Europska platforma za podatke o bolesti COVID-19 slijedi načela utvrđena u Izjavi o razmjeni podataka tijekom izvanrednog stanja u javnom zdravstvu te ističe Komisijinu predanost otvorenim istraživačkim podacima i otvorenoj znanosti, čime se znanost nastoji učiniti učinkovitijom, pouzdanijom i spremnijom odgovoriti na društvene izazove.U tom je smislu platforma prioritetni pilot projekt usmjeren na postizanje ciljeva europskog oblaka za otvorenu znanost (EOSC) i utemeljen na već uhodanoj umreženosti EMBL-EBI-ja i nacionalnih javnozdravstvenih podatkovnih infrastruktura. 

Akcijski plan „ERA protiv koronavirusa”

Ministri za istraživanje i inovacije iz svih 27 država članica EU-a podržali su 7. travnja 2020. deset prioritetnih mjera iz Akcijskog plana „ERA protiv koronavirusa”. Nadovezujući se na opće ciljeve i alate europskog istraživačkog prostora (EIP), akcijski plan obuhvaća kratkoročna djelovanja utemeljena na bliskoj koordinaciji, suradnji i razmjeni podataka Komisije i država članica i njihovu zajedničkom financiranju. Usmjeren je na ključna načela europskog istraživačkog prostora, koja će sada biti maksimalno iskorištena kako bi se istraživačima i državama članicama EU-a pomoglo da se bore protiv epidemije koronavirusa.

Danas pokrenutu Europsku platformu za podatke o bolesti COVID-19 prate i mjere usmjerene na koordinaciju financiranja, širenje velikih kliničkih ispitivanja na razinu EU-a, povećanje potpore inovativnim poduzećima te podupiranje paneuropskog hakatona krajem travnja kako bi se mobilizirali europski inovatori i civilno društvo. Zajednički plan s popisom prioritetnih mjera redovito će se ažurirati u nadolazećim mjesecima stvarateljskom suradnjom službi Komisije i nacionalnih vlada.

Kontekst

EU poduzima snažne mjere u borbi protiv pandemije. Komisija ulaže stotine milijuna eura u istraživačke i inovacijske mjere za razvoj cjepiva, novih terapija, dijagnostičkih testova i medicinskih sustava kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.

Na temeljima dugoročnih ulaganja koja su prethodila pandemiji koronavirusa (u okviru programa FP7 i Obzor 2020.), uključujući ulaganja u nadzor i pripravnost, EU je brzo mobilizirao 48,2 milijuna eura za 18 istraživačkih projekata koji su ušli u uži izbor, u okviru kojih se sada radi na dijagnostičkom testiranju na mjestu pružanja skrbi, novim terapijama, novim cjepivima te epidemiologiji i modeliranju kako bi se poboljšala spremnost i odgovor na izbijanje zaraze. U projekte je uključen 151 istraživački tim iz čitavog svijeta.

Uz sve to, EU je mobilizirao javna i privatna sredstva u iznosu do 90 milijuna eura u okviru Inicijative za inovativne lijekove te ponudio do 80 milijuna eura financijske potpore inovativnom poduzeću CureVac kako bi ubrzalo razvoj i povećalo proizvodnju cjepiva protiv koronavirusa.

Nadalje, poziv u vrijednosti od 164 milijuna eura u okviru Akceleratora Europskog vijeća za inovacije privukao je velik broj novoosnovanih poduzeća i MSP-ova čije bi inovacije mogle pomoći u borbi protiv koronavirusa.K tome i više od 50 tekućih ili dovršenih projekata Europskog istraživačkog vijeća doprinosi odgovoru na pandemiju koronavirusa prikupljanjem spoznaja iz nekoliko različitih znanstvenih područja (virologija, epidemiologija, imunologija, javno zdravlje, medicinski proizvodi, društveno ponašanje, krizno upravljanje).

Radi jačanja globalne suradnje EU koordinira međunarodne inicijative u okviru Globalne istraživačke suradnje za pripravnost na zarazne bolesti (GloPID-R), koja okuplja 29 tijela za financiranje s pet kontinenata i WHO. Također daje doprinos u iznosu od 20 milijuna eura za Koaliciju za inovacije u području pripravnosti za epidemiju (CEPI).Zaključno, u okviru Partnerstva europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija (EDCTP) financirat će se tri poziva na iskaz interesa u vrijednosti do 28 milijuna eura iz programa Obzor 2020. radi potpore istraživanju koronavirusa i jačanju istraživačkih kapaciteta u supsaharskoj Africi.

VIŠE: 

Europska platforma za podatke o bolesti COVID-19

Akcijski plan „ERA protiv koronavirusa”,

Web-mjesto “Odgovor na pandemiju koronavirusa”