Prema posljednjem godišnjem izvješću o praćenju kvalitete vode za kupanje u Europi više od 85 % ispitanih europskih kupališta zadovoljilo je stroge standarde EU-a i dobilo ocjenu „izvrstan” za čistoću vode. Danas objavljeni rezultati dobar su pokazatelj gdje se ovog ljeta može pronaći najbolja voda za kupanje.

Image

Čak 95,4 % od 21 831 kupališta u 28 država članica EU-a obuhvaćenih praćenjem ispunilo je minimalne zahtjeve za kvalitetu u skladu s propisima EU-a, kako se navodi u ovogodišnjem izvješću Europske komisije i Europske agencije za okoliš (EEA). U izvješće je uključeno i 300 kupališta u Albaniji i Švicarskoj.

Broj kupališta koja su zadovoljila najstrože standarde kvalitete i dobila ocjenu „izvrstan” lagano je porastao, s 85,0 % u 2017. na 85,1 % prošle godine. Uzmu li se u obzir i kupališta koja su zadovoljila minimalne uvjete za ocjenu „zadovoljavajuće kvalitete”, slika je nešto drugačija. Takvih je kupališta 2017. bilo 96 %, a 2018. nešto manje – 95,4 %. Glavni je uzrok tomu otvaranje novih kupališta, a prema Direktivi o vodi za kupanje razvrstavanje se temelji na podacima za četiri sezone kupanja. Prošle je godine kvaliteta vode u 301 kupalištu (njih 1,3 %) u EU-u, Albaniji i Švicarskoj ocijenjena „lošom”, u odnosu na 1,4 % u 2017.

Karmenu Vella, europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je: Jučer smo obilježili Svjetski dan okoliša. Pred nama su brojni izazovi i upravo zato je važno da se prisjetimo uspješnih priča iz Europske unije na temu ekologije. Kvaliteta europskih kupališta jedna je od takvih priča koja je svima bliska. Ispitivanjem, izvješćivanjem, praćenjem i razmjenom stručnog znanja nastojimo poboljšati kvalitetu naših omiljenih kupališta. Novi pregled aktivnosti u području okoliša omogućit će državama članicama da si međusobno pokažu kako najbolje postići i zadržati izvrsne standarde koji su dosegnuti tijekom mojeg mandata. Zahvaljujem Europskoj agenciji za okoliš na pomoći u poboljšanju standarda i redovitom slanju pouzdanih informacija jer ćete na temelju tih informacija lako moći odabrati gdje se kupati ovog ljeta. 

Izvršni direktor Europske agencije za okoliš Hans Bruyninckx dodao je: Izvješće potvrđuje da se isplatio trud država članica tijekom više od 40 godina, prvenstveno u području obrade otpadnih voda. Većina Europljana danas uživa u vodi za kupanje izvrsne kvalitete. Ipak, to je tek jedno od glavnih pitanja, uz onečišćenje plastikom i zaštitu života u moru, koja moramo riješiti kako bi naša mora, jezera i rijeke bili zdraviji. 

Zahtjevi za vodu za kupanje utvrđeni su Direktivom EU-a o vodi za kupanje. Provedbom njezinih odredbi znatno smo poboljšali kvalitetu vode za kupanje u Europi u posljednjih 40 godina. Tom su direktivom uvedeni djelotvorno praćenje i upravljanje, a u kombinaciji s ulaganjima u pročišćavanje komunalnih otpadnih voda došlo je do drastičnog smanjenja količine nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda iz kućanstava i industrije koja se ispušta u vodotokove. Lokalna tijela dužna su prikupljati uzorke vode na službenim kupalištima tijekom sezone kupanja. U uzorcima se potom traže dvije vrste bakterija čija prisutnost ukazuje na onečišćenje kojemu su uzrok otpadne vode ili otpad životinjskog podrijetla.

Ostali najvažniji zaključci

  • U četiri je zemlje kvaliteta vode u 95 % ili više kupališta ocijenjena „izvrsnom”: u Cipru (99,1 % svih kupališta), Malti (98,9 % svih kupališta), Austriji (97,3 % svih kupališta) i Grčkoj (97 % svih kupališta).
  • U svim prijavljenim kupalištima u Cipru, Grčkoj, Latviji, Luksemburgu, Malti, Rumunjskoj i Sloveniji kvaliteta vode 2018. ocijenjena je barem „zadovoljavajućom“.
  • Najviše kupališta s lošom kvalitetom vode nalazi se u Italiji (89 kupališta, odnosno 1,6 %), Francuskoj (54 kupališta ili 1,6 %) i Španjolskoj (50 kupališta ili 2,2 %). U odnosu na 2017. u Francuskoj se broj kupališta s lošom kvalitetom vode smanjio (s 80 kupališta 2017. na 54 kupališta 2018.), dok je broj takvih kupališta porastao u Italiji (sa 79 na 89) i u Španjolskoj (s 38 na 50).

Kontekst

Onečišćenje vode fekalnim bakterijama trajan je rizik za ljudsko zdravlje, posebice na kupalištima. Boravak na onečišćenim plažama ili kupanje u onečišćenim jezerima može uzrokovati bolest. Glavni su izvori onečišćenja otpadne vode te procjedne vode s farmi i poljoprivrednih zemljišta. To onečišćenje povećava se tijekom kišnih razdoblja i poplava zbog izlijevanja otpadnih voda i otjecanja onečišćenih drenažnih voda u rijeke i mora.

Sve države članice EU-a te Albanija i Švicarska prate svoja kupališta u skladu s odredbama EU-ove Direktive o vodi za kupanje. Pri ocjeni kvalitete vode za kupanje u skladu s Direktivom upotrebljavaju se vrijednosti dvaju mikrobioloških parametara: Intestinal enterococci i Escherichia coli. Prema količini pronađenih fekalnih bakterija voda za kupanje razvrstava se kao „izvrsna”, „dobra”, zadovoljavajuća” ili „loša”. Ako je voda razvrstana kao „loša”, države članice trebaju poduzeti određene mjere, primjerice uvesti zabranu kupanja, preporučiti da se kupanje izbjegava, informirati javnost i provesti odgovarajuće korektivne mjere.

Više informacija 

Izvješća za pojedine zemlje

Interaktivna karta s podacima o kvaliteti svakog kupališta

Direktiva o vodi za kupanje

EEA, Stanje voda za kupanje.

Kvaliteta vode za kupanje