LjetoEUPočetak je godišnjih odmora stoga dajemo nekoliko savjeta o tome što učiniti u slučaju problema i što sve Europska unija čini kako bi vam pomogla tijekom putovanja.

Kvaliteta vode za kupanje u Hrvatskoj i u Europksoj uniji

Bez obzira da li ljetujete na jednoj od hrvatskih plaža ili izvan Hrvatske, voda za kupanje u Europi je visoke kvalitete. 95% nadziranih mjesta za kupanje u Europskoj uniji ispunilo je minimalne standarde za kvalitetu vode u 2014. dok nešto manje od 2% kupališta nije zadovoljila Direktivu minimalne standarde kvalitete vode, te su ocijeni kao ‘loši’.

Hrvatska je postigla visoku ocjenu sa 94%. Ostale plaže provjerite na interaktivnoj mapi  ili u izvješću.

Liječnička pomoć tijekom boravka u inozemstvu?

Ako se tijekom putovanja u zemlji EU-a, Lihtehštajnu, Norveškoj, Švicarskoj ili na Islandu razbolite ili ozlijedite, imate pravo na uslugu hitne pomoći. U tu će vam svrhu biti potrebna europska kartica zdravstvenog osiguranja. Zahvaljujući njoj moći ćete se liječiti pod istim uvjetima i uz iste troškove kao i osobe osigurane u zemlji koju posjećujete. Stoga ne zaboravite od svojeg nacionalnog pružatelja usluga zdravstvenog osiguranja zatražiti da vam je besplatno izda.

Za brojeve telefona hitnih službi i više informacija o pokrivenim oblicima liječenja i povezanim troškovima te upute za traženje naknade i kome se obratiti u slučaju gubitka kartice preuzmite posebnu aplikaciju za pametne telefone (“European Health Insurance Card”).

Aplikacija je dostupna na 24 jezika. Aplikacija nije zamjena za europsku karticu zdravstvenog osiguranja.

Ako patite od kronične bolesti te su vam tijekom putovanja u inozemstvu potrebni lijekovi, prije odlaska od svojeg liječnika zatražite prekogranični recept.

U slučaju hitne opasnosti, nazovite 112 broj koji radi cijeloj Europskoj uniji.

Pretjerani telefonski računi izjedaju moj proračun za godišnji odmor. Kako te troškove tijekom putovanja mogu smanjiti?

EU pridonosi vašoj štednji na putovanju smanjenjem cijena od 1. srpnja 2014. To je dobra vijest jer se možete opustiti i uživati u ljetu, a istodobno ostati u kontaktu s obitelji i prijateljima kod kuće. Europski parlament, Vijeće i Komisija su se dogovorili da će u srpnju 2017. ukinuti naknade za roaming te da će donijeti prva pravila o neutralnosti interneta koja će vrijediti u cijelom EU-u. A do tada, cijene roaminga su znatno jeftinije nego što su bile.

Vrsta mobilnih usluga u EU-u Gornje granice cijena od 2014.
Odlazni poziv  19 centa/min
Dolazni poziv 5 centa/min
Slanje tekstovne poruke najviše 6 centa
Preuzimanje podataka / pregledavanje interneta  20 centa/MB

Putujem u državu izvan Europe u kojoj moja država nema veleposlanstvo ili konzulat. Kome da se obratim zatrebam li pomoć?

Kao državljanin države članice vi ste i građanin EU-a te imate pravo na konzularnu pomoć izvan EU-a (iako vaša zemlja ondje nema svoje predstavništvo). Primjerice u slučaju uhićenja, teške nesreće ili gubitka važnih dokumenata za pomoć se možete obratiti konzulatu ili veleposlanstvu bilo koje druge države članice.

Imate pravo i na pomoć u kriznim situacijama. U slučaju potrebe države članice moraju pomoći građanima EU-a pri evakuaciji kao da je riječ o vlastitim državljanima.

Na web-mjestu Europske komisije o konzularnoj zaštiti možete provjeriti ima li vaša zemlja diplomatsko ili konzularno predstavništvo u državi u koju putujete.

Kome da se obratim u slučaju nestanka djeteta?

U Europskoj uniji postoji jedinstveni telefonski broj službe za pomoć (116 000) za prijavu nestanka djeteta u bilo kojoj državi članici. Možete ga nazvati bez obzira na to jeste li roditelj čije je dijete nestalo, dijete koje se izgubilo ili pobjeglo ili osoba koja posjeduje informacije o nestalom djetetu. Tako ćete stupiti u kontakt s iskusnom organizacijom koja vam može pružiti potporu i praktične informacije psihološke, pravne ili administrativne prirode.

Prava putnika

Kao putnik zrakoplova, vlaka, broda ili autobusa imate određena prava kada putujete u EU-u.

Preuzmite aplikaciju „Vaša prava putnika” na svoj pametni telefon. ( Google Android , iPhone , iPad , Windows Phone )

Zahvaljujući djelotvornoj primjeni najviših standarda, sigurnosni rezultati Europe među najboljima na svijetu. Kako bi se poboljšala sigurnost, Europska komisija u bliskoj je suradnji s tijelima nadležnima za sigurnost zračnog prometa u svim državama članicama donijela odluku o zabrani letenja određenih zračnih prijevoznika u europskom zračnom prostoru, za koje je utvrđeno da nisu sigurni i/ili ih njihova nadležna tijela dovoljno ne nadziru.

Kojim posebnim pravima raspolažem na putovanju kao osoba s invaliditetom?

Pravilima EU-a o pravima putnika osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti zaštićene su od diskriminacije tijekom putovanja avionom ili vlakom te im se omogućuje jednak pristup prijevoznim uslugama kao ostalim građanima.

Ako imate pravo na parkirna mjesta za osobe s invaliditetom u svojoj zemlji, na takva mjesta imate pravo i diljem Europe. U tu vam je svrhu potrebna samo standardna parkirna karta za osobe s invaliditetom.

Više informacija možete pronaći na portalu VAŠA EUROPA.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u RH