U povodu ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena Komisija je objavila izvješće iz 2019. o ravnopravnosti žena i muškaraca u EU-u. Dobra je vijest da Europa napreduje, no potrebno je ubrzati promjene.

Junckerova Komisija nastojala je u svim područjima poboljšati život žena u Europi, borbom protiv nasilja nad ženama, smanjivanjem razlike u plaćama između spolova te uvođenjem boljih uvjeta za postizanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života za obitelji.

Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Komisije, danas je izjavio: Ušli smo u 2019. godinu, a napredak u području rodne ravnopravnosti još je uvijek vrlo spor. U nekim zemljama situacija čak i nazaduje. Jedino što tažimo je ravnopravnost za sve. Ništa više, ali ni ništa manje. Vrijeme je da se žene i muškarci zajedno zalažu za ravnopravnost.

Vĕra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, dodala je: Žene i dalje nisu dovoljno zastupljene u politici diljem EU-a, a to vrijedi i za europske institucije. Želim da se više žena kandidira na izborima. Trebamo dati dobar primjer, zato pozivam države članice da predlože više kandidatkinja za buduću Komisiju EU-a.

Iz današnjeg izvješća vidljiv je određeni napredak u pogledu rodne ravnopravnosti, no žene se i dalje u mnogim područjima suočavaju s nejednakostima:

  • Stopa zaposlenosti žena u EU-u dosegla je 2017. rekordnu razinu od 66,4 %, ali se stanje razlikuje među državama članicama. Prošle je godine osam država članica dobilo preporuke u okviru europskog semestra za poboljšanje sudjelovanja žena na tržištu rada (Austrija, Češka, Njemačka, Estonija, Irska, Italija, Poljska i Slovačka).
  • Ženama prijeti veći rizik od siromaštva jer su im plaće oko 16 % niže od plaća muškaraca. Posljedica je toga razlika u mirovinama, koja je 2017. bila 35,7 %. U nekim zemljama više od 10 % starijih žena ne može si priuštiti potrebnu zdravstvenu skrb.
  • Žene su još uvijek u velikoj mjeri nedovoljno zastupljene u parlamentima i vladama. Žene su na čelu samo šest od 28 nacionalnih parlamenata diljem EU-a, a sedam od deset članova nacionalnih parlamenata u EU-u su muškarci. Iako je trenutačno postotak žena na višim ministarskim pozicijama (30,5 %) najviši otkada su 2004. podaci prvi puta dostupni za sve države članice, čini se da se ženama i dalje nastoje dodijeliti portfelji manjeg političkog značaja.
  • U poslovnom svijetu prepreke su i dalje neizbježne sa samo 6,3 % glavnih direktorica u najvećim trgovačkim društvima u EU-u uvrštenima na burzu.

Podjela obveza skrbi prema novim pravilima EU-a o ravnoteži između poslovnog i privatnog života

Nedavnim dogovorom o Direktivi o ravnoteži između poslovnog i privatnog života utvrđuje se minimalni europski standard od 10 dana plaćenog očinskog dopusta koji će očevi moći uzeti nakon rođenja djeteta i koji će biti plaćen na razini plaće tijekom bolovanja. Jača se postojeće pravo na četiri mjeseca roditeljskog dopusta, a za dva mjeseca koja nisu prenosiva između roditelja uvodi se naknada na razini koju određuju države članice. Uključuju se i odredbe o dopustu za pružatelje skrbi u trajanju od 5 dana godišnje po radniku kao novo europsko pravo za radnike. Osim toga, novim se pravilima jača pravo svih roditelja i pružatelja skrbi da zatraže fleksibilnije uvjete rada.

Žene u Europskom parlamentu i Europskoj komisiji

U studenome 2018. među 749 zastupnika u Europskom parlamentu bilo je 36,4 % žena, što je neznatno manje od najviše razine dosegnute krajem 2016. (37,3 %). Finska se jasno ističe sa 76,9 % zastupnica u Europskom parlamentu. Sedam država članica ima najmanje 40 % predstavnika svakog spola (Irska, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Latvija, Malta i Švedska), dok su više od 80 % zastupnika iz Bugarske, Estonije, Cipra, Litve i Mađarske muškarci.

Unutar Europske komisije stalna nastojanja da se ostvari cilj od 40 % žena na srednjim i višim rukovodećim položajima do 2019., koji je postavio predsjednik Jean-Claude Juncker, pokazuju rezultate. Udio žena na rukovodećim položajima svih razina dosegnuo je 39 % – 37 % na razini višeg rukovodstva i 40 % na razini srednjeg rukovodstva.

Kontekst

Ravnopravnost žena i muškaraca temeljna je vrijednost Europske unije koja je od početka ugrađena u Ugovore, primjerice Ugovor iz Rima sadržava odredbu o jednakosti plaća.

Sadašnji rad Komisije na politici rodne ravnopravnosti temelji se na dokumentu „Strateško djelovanje za rodnu ravnopravnost 2016. – 2019.”, u kojem se navodi pet prioritetnih područja:

  • povećanje sudjelovanja žena na tržištu rada i jednaka ekonomska neovisnost žena i muškaraca
  • smanjenje rodnih razlika u plaći, primanjima i mirovinama te borba protiv siromaštva žena
  • promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca u donošenju odluka
  • borba protiv rodno uvjetovanog nasilja, zaštita žrtava i pružanje potpore žrtvama te
  • promicanje rodne ravnopravnosti i prava žena diljem svijeta.

Više informacija

Izvješće o rodnoj ravnopravnosti iz 2019.

Javno savjetovanje o jednakim plaćama – otvoreno do 5. travnja 2019.

Poziv na podnošenje prijedloga za sprečavanje i borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom, mladima i ženama – otvoreno do 13. lipnja 2019.

Inicijativa Spotlight: Mjere EU-a za žene

 

Prilog

Slika 1.: Udio članica u Europskom parlamentu, studeni 2018.

Slika 1.

Izvor: Europski parlament

Slika 2.: Udio žena i muškaraca u upravama najvećih trgovačkih društava u EU-u uvrštenih na burzu, listopad 2018.

Slika 2.

Izvor: Europski institut za ravnopravnost spolova, baza podataka o rodnoj statistici

Slika 3.: Udio žena među predsjednicima uprava i izvršnim direktorima u najvećim trgovačkim društvima u EU-u uvrštenima na burzu, 2003. – 2018.

Slika 3.

Izvor: Europski institut za ravnopravnost spolova, baza podataka o rodnoj statistici

Ključni pokazatelji rodne ravnopravnosti

Slika 4.

Napomena: pet najuspješnijih zemalja označeno je zelenom bojom. Pet najmanje uspješnih zemalja označeno je crvenom bojom.