Nagrada Europa Nostra je nagrada Europske unije u području kulturne baštine pokrenuta 2002. godine kao dio nekadašnjeg programa Kultura, a danas čini dio programa Kreativna Europa.

Nagrada Europa Nostra dodjeljuje se jednom godišnje pojedinačnim ili grupnim ostvarenjima koje odlikuje izvandrednost u polju kulturne baštine na razini Europe. Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje kako bi se prepoznale i promicale najbolje prakse u zaštiti materijalne i nematerijalne kulturne baštine, poticala prekogranična razmjena znanja i iskustava diljem Europe, podizala svijest javnosti o europskom kulturnom naslijeđu te primjerima poticale daljnje pozitivne inicijative.

Izvanredna dostignuća u polju kulturne baštine nagrađuju se u sljedećim kategorijama;

  • Konzervacija
  • Predanost pojedinaca ili organizacija
  • Istraživanje
  • Obrazovanje, obuka i podizanje svijesti

Kriteriji vrednovanja prijava uključuju: izvanrednost provedenog rada i istraživanja, poštivanje umjetničkih, kulturnih i društvenih vrijednosti, okruženje, autentičnost, cjelovitost, europska dimenzija prijave, zatim inovativnost, održivost, interpretacija i prezentacija, edukativni rad, financiranje i upravljanje, društvena odgovornost te razvoj publike. Prijave mogu biti vezane uz materijalnu, nematerijalnu i digitalnu baštinu. Razmjeri prijave mogu biti od malih do velikih, od lokalnih do europskih i međunarodnih.

Nagrada Europa Nostra dodjeljuje se za do 30 izvanrednih postignuća u polju baštine iz svih dijelova Europe. Broj nagrada održava tip i kvalitetu prijava na godišnjoj razini. Četiri projekta (po jedan u svakoj kategoriji) bit će proglašeni dobitnicima Grand Prix nagrade, a jedan projekt dobit će Nagradu publike temeljem provedenog online glasovanja putem web stranica Nagrade Europa Nostra.

U 2020. i 2021. godini dodatno će se dodijeliti dvije posebne nagrade ILUCIDARE. ILUCIDARE je projekt financiran unutar programa EU HORIZON 2020, koji za cilj ima poticati inovaciju i diplomaciju motivirane baštinom. ILUCIDARE će doprinijeti Nagradi Europa Nostra prepoznavanjem i promicanjem primjera najbolje prakse u području inovacija i diplomacije potaknutih baštinom.

Prijavu projekta moguće je podnijeti jednom i samo unutar jedne kategorije. Za dodatna pojašnjenja o kategorijama prijave obratite se upitom na e-mail adresu awards@europanostra.org ili telefonski na +31 70 302 40 52.

Rok za podnošenje prijava je 1. listopada 2019.

Obrazac za podnošenje prijava dostupan je ovdje.

Tekst: deskkultura.hr