Nagradni natječaj za likovne i video radove Informacijskog centara Europe Direct Čakovec

Jer svaki novi dan na njoj je poseban, pobrini se za novi dan

#PobriniSeZaNoviDan

Pravila nagradnog natječaja

Članak 1. Organizator nagradnog natječaja

Organizator nagradnog natječaja je Informacijski centar EUROPE DIRECT Čakovec (u daljnjem tekstu Organizator), Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec.

Članak 2. Svrha priređivanja nagradnog natječaja

Organizator priređuje nagradni natječaj za likovne i video radove sa svrhom poticanja razmišljanja i uključivanja djece i mladih u očuvanje naše planete. Očuvanje planete i zdravlja ljudi jedan je od najvažnijih zadataka našeg vremena. Povećanje globalne temperature, iscrpljivanje prirodnih resursa i kontinuirani gubitak biološke raznolikosti, zajedno s povećanjem šumskih požara, poplava i drugih prirodnih katastrofa, narušavaju našu sigurnost i napredak. Stoga je važno uključiti najmlađe i mlade da što ranije počinju razmišljati o ovim problemima i načinima kako pomoći našoj planeti.

Članak 3. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj traje od 09. ožujka do 14. travnja 2022. Radovi se zaprimaju do 14. travnja 2022. do 12:00.

Članak 4. Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici www.europedirect-cakovec.eu prije početka nagradnog natječaja.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

Na nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve odgojno-obrazovne ustanove (svi vrtići, učenici osnovnih i srednjih škola) s područja Međimurske županije.

Članak 6. Kako sudjelovati?

Tema nagradnog natječaja je #PobriniSeZaNoviDan – za vrtićke skupine  prihvaćaju se radovi svih likovnih tehnika, materijala ili sličnog. Zabranjeno je prijaviti radove preuzete s Interneta.

Za uratke osnovnih i srednjih škola potrebno je snimiti video na zadanu temu do 2 minute trajanja. Kompletni video zapis mora biti vlastita kreacija i u pozadini ne smije biti zaštićeni audio zapis.

Svi prijedlozi moraju biti autorski i ne smiju biti objavljeni, izvedeni ili nagrađivani.

Radovi će biti nagrađivani prema 3 kategorije:

  1. Najbolji grupni rad vrtićke skupine (likovni radovi) od 1. do 3. mjesta
  2. Najbolji individualni rad učenika osnovnih škola  (video uradci) od 1. do 3. mjesta
  3. Najbolji individualni rad učenika srednjih škola od razreda (video uradci) od 1. do 3. mjesta

Natjecatelji mogu sudjelovati u nagradnom natječaju tako da svoje radove osobno dostave, pošalju na e-mail adresu info@europedirect-cakovec.eu  ili poštom najkasnije do 12. travnja 2022. godine na adresu:

Međimurska županija,

EUROPE DIRECT ČAKOVEC

Za natječaj #PobriniSeZaNoviDan

Ruđera Boškovića 2,

40000 Čakovec

Svaki rad mora imati priložen popunjeni prijavni obrazac natječaja i potpisanu suglasnost (u prilogu).

Komunikacija vezana uz nagradni natječaj provodit će se preko službenog emaila centra: info@europedirect-cakovec.eu.

Članak 7. Odabir nagrađenih radova

Najbolje radove nagradnog natječaja odabrat će stručni žiri čije članove određuje organizator natječaja, prema kriterijima kreativnosti.

Članak 8. Obavijest o rezultatima natječaja i dodjeli nagrada

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnim stranicama Informacijskog centra EUROPE DIRECT ČAKOVEC i poslana putem e-maila svim sudionicima. Dodjela nagrada održati će se u travnju u sklopu obilježavanja Dana Planeta Zemlja, te će ovisiti o propisanim epidemiološkim mjerama i uputama.

Članak 9. Općenito o nagradama i dobitnicima

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć. Jedna osoba/vrtićka grupa može osvojiti samo jednu nagradu.

Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze organizatora prema dobitniku.

Članak 10. Suglasnost s pravilima

Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća navedena pravila nagradnog natječaja. Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena na web stranici www.europedirect-cakovec.eu.

Članak 11. Korištenje pristiglih radova

Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je organizator ovlašten koristiti njihove radove u promotivne svrhe.

Članak 12. Zaštita osobnih podataka

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost da organizator njegove osobne podatke sudionika pohrani u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku.

Članak 13. Ostale odredbe

Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja. Organizator ima pravo promijeniti pravila za vrijeme trajanja natječaja.

Sve informacije i nagrade osigurava Informacijski centar EUROPE DIRECT Čakovec.

Čakovec, 10. ožujak 2022.
KLASA:901-01/22-03/5
URBROJ:2109-07/01-22-1

IZJAVA-SUGLASNOST (DOCX)