Nastavlja se kampanja Europske komisije „IMAŠ PRAVO“ koja hrvatske građane informira o pravima koja ostvaruju kao potrošači u EU.

Promjena banke i transparentnost bankovnih usluga sljedeća je tema kojom će informativna kampanja Europske komisije nastaviti informirati potrošače u Hrvatskoj

Kampanja „Imaš pravo“ u Hrvatskoj je započela u kolovozu 2019. i trajat će do proljeća 2020. Tema putovanja u paket-aranžmanu predstavljena je potrošačima na Ljetu na Štrosu u kolovozu u Zagrebu. Sad je na redu bila tema promjene banke i transparentnost bankovnih usluga. Web stranica kampanje (https://europa.eu/youreuright/home_hr) pruža građanima informacije koja su njihova prava i kako ih koristiti. Budući da su ciljna skupina kampanje bili građani u dobi između 18 i 35 godina, na ovom događanju fokus je bio na studentima. Influenceri Tomislav Pancirov i Maragarita Tomić Seiter su na društvenim mrežama porukama označenim s #yourEUright obratili studentima i pozvali ih na informiranje o njihovim pravima.

„Kampanja IMAŠ PRAVO uspješno je pokrenuta ovo ljeto i nastavljamo dalje informirati hrvatske potrošače o njihovim pravima. Budući da se zakoni, pravila i propisi mijenjaju te da bi držali korak s munjevitim razvojem tehnologije, dobro je znati svoja prava. U ovoj fazi kampanje potrošači će čuti o svojim pravima na transparentne bankarske naknade i jednostavno prebacivanje bankovnih računa.