Europska komisija predlaže novi pakt o migracijama i azilu, koji obuhvaća sve elemente potrebne za sveobuhvatan europski pristup migracijama.

Njime se uvode bolji i brži postupci u cijelom sustavu azila i migracija te se dovode u ravnotežu načela pravedne podjele odgovornosti i solidarnosti. To je iznimno važno za izgradnju povjerenja među državama članicama i u sposobnost Europske unije da upravlja migracijama.

Migracije su složeno pitanje koje treba sagledati s mnogo raznih aspekata. Tu su pitanja sigurnosti ljudi koji traže međunarodnu zaštitu ili priliku za bolji život, problemi zemalja na vanjskim granicama EU-a, koje se brinu da će migracijski pritisak premašiti njihove kapacitete i kojima je potrebna solidarnost ostalih, ili zabrinutost drugih država članica da se, ne budu li se poštovali postupci na vanjskim granicama, njihovi sustavi azila, integracije ili vraćanja neće moći nositi s mogućim porastom priljeva migranata.

Postojeći sustav više ne funkcionira, a u proteklih pet godina EU nije uspijevao riješiti taj problem. Sada mora izići iz statusa quo i ispuniti svoju zadaću. Novim paktom o migracijama i azilu Komisija predlaže zajednička europska rješenja za situaciju koja obuhvaća cijelu Europu. EU se mora odmaknuti od ad hoc rješenja i uspostaviti predvidljiv i pouzdan sustav upravljanja migracijama.

Nakon opsežnih konzultacija i otvorene i sveobuhvatne procjene situacije Komisija predlaže da se poboljša cjelokupni sustav. Za to je potrebno razmotriti načine da se poboljša suradnja sa zemljama podrijetla i tranzita te osiguraju učinkoviti postupci, uspješna integracija izbjeglica i vraćanje onih koji nemaju pravo ostati. Nema rješenja s kojim bi u svakom pogledu bile zadovoljne sve strane, ali udruženim snagama EU može pronaći zajedničko rješenje.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Danas predlažemo europsko rješenje za izgradnju povjerenja među državama članicama i vraćanje povjerenja građana u našu sposobnost da upravljamo migracijama kao Unija. EU je u drugim područjima već dokazao da je u stanju poduzeti izvanredne korake da bi pomirio različita gledišta. Stvorili smo složeno unutarnje tržište, zajedničku valutu i plan za oporavak našeg gospodarstva koji nema presedana. Sad je vrijeme da se uhvatimo u koštac s pitanjem zajedničkog upravljanja migracijama, vodeći računa o ravnoteži između solidarnosti i odgovornosti.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Situacija u Moriji stalan nam je podsjetnik da polovična rješenja više nisu dovoljna. Krajnje je vrijeme za zajedničku, europsku migracijsku politiku. Pakt obuhvaća sve što je dosad nedostajalo da naš pristup migracijama doista bude sveobuhvatan. Nijedna država članica ne doživljava migracije na isti način i važno je da se različiti i jedinstveni izazovi s kojima se nose prepoznaju, priznaju i prevladaju.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson rekla je: Migracije su uvijek bile i uvijek će biti dio naših društava. Ono što danas predlažemo dugoročna je migracijska politika kojom se europske vrijednosti mogu pretočiti u praksu upravljanja. Taj skup prijedloga značit će jasne, pravedne i brže postupke na granici kako ljudi ne bi morali čekati u neizvjesnosti. To znači pojačanu suradnju s trećim zemljama radi brzog vraćanja, više zakonitih putova i stroge mjere za borbu protiv krijumčara ljudi. Time se zapravo štiti pravo na traženje azila.

Više povjerenja zahvaljujući boljim i učinkovitijim postupcima

Prvi stup Komisijina pristupa izgradnji povjerenja sastoji se od učinkovitijih i bržih postupaka. Komisija konkretno predlaže uvođenje integriranog postupka na granici, koji prvi put uključuje provjeru prije ulaska koja obuhvaća identifikaciju svih ljudi koji prelaze vanjske granice EU bez dopuštenja ili su iskrcani nakon operacije traganja i spašavanja.

To će uključivati i zdravstvene i sigurnosne provjere, uzimanje otisaka prstiju i registraciju u bazi podataka Eurodac. Nakon te provjere pojedince se može uputiti u odgovarajući postupak, bilo na samoj granici za određene kategorije podnositelja zahtjeva ili u uobičajeni postupak azila. U okviru tog postupka na granici donosit će se brze odluke o azilu ili vraćanju, zahvaljujući čemu ljudi čiji se slučajevi mogu brzo provjeriti neće dugo biti u neizvjesnosti.

Osim toga, poboljšat će se i svi drugi postupci te će se strože nadzirati uz operativnu potporu agencija EU-a. Digitalna infrastruktura EU-a za upravljanje migracijama modernizirat će se kako bi odražavala i podupirala te postupke. 

Pravedna podjela odgovornosti i solidarnosti

Drugi je stup pakta pravedna podjela odgovornosti i solidarnosti.Države članice bit će obvezne postupati odgovorno i u međusobnoj solidarnosti. Svaka država članica, bez iznimke, mora doprinijeti solidarnosti u stresnim trenucima, pomoći da se stabilizira cijeli sustav, pružiti potporu državama članicama koje su pod najvećim pritiskom i pobrinuti se da Unija ispuni svoje humanitarne obveze.

S obzirom na različite situacije u državama članicama i promjenjive migracijske pritiske Komisija predlaže sustav fleksibilnih doprinosa država članica. Oni mogu biti u rasponu od premještanja tražitelja azila iz zemlje prvog ulaska do preuzimanja odgovornosti za vraćanje osoba koje nemaju pravo ostati ili različitih oblika operativne potpore.

Iako se novi sustav temelji na suradnji i fleksibilnim oblicima potpore na dobrovoljnoj osnovi, u trenucima velikog pritiska na pojedine države članice postojat će stroži zahtjevi za doprinose na temelju sigurnosne mreže.

Mehanizam solidarnosti obuhvaćat će razne situacije, uključujući iskrcavanje osoba nakon operacija traganja i spašavanja, povećani pritisak, krizne situacije ili druge posebne okolnosti.

Promjene u suradnji sa zemljama izvan EU-a

EU će promicati prilagođena partnerstva s trećim zemljama na obostranu korist.Ona će pomoći u suočavanju sa zajedničkim izazovima kao što je krijumčarenje migranata, u izgradnji zakonitih načina ulaska i učinkovitoj provedbi sporazuma o ponovnom prihvatu. EU i njegove države članice nastupat će zajedno i služiti se nizom instrumenata za potporu suradnji s trećim zemljama.

Sveobuhvatni pristup

Današnji paket ojačat će i zajednički sustav vraćanja kako bi pravila EU-a u području migracija bila vjerodostojnija. To će uključivati djelotvorniji pravni okvir, veću ulogu europske granične i obalne straže i rad novoimenovanog EU-ova koordinatora za vraćanje s mrežom nacionalnih predstavnika kako bi se osigurala dosljednost na razini EU-a.

Predložit će se i zajednička struktura za upravljanje migracijama s boljim strateškim planiranjem kako bi se osiguralo da politike EU-a i država članica budu usklađene te pojačano praćenje upravljanja migracijama na terenu kako bi se ojačalo međusobno povjerenje.

Poboljšat će se i upravljanje vanjskim granicamaStalne snage europske granične i obalne straže, čije je raspoređivanje predviđeno od 1. siječnja 2021., pružat će veću potporu gdje god to bude potrebno.

Vjerodostojna politika zakonite migracije i integracije donijet će koristi europskim gospodarstvima i društvima. Komisija će pokrenuti partnerstva za traženje talenata s ključnim zemljama izvan EU-a koja će služiti za ispunjavanje potreba za radnom snagom i vještinama u EU-u. Paktom će se poboljšati sustav preseljenja i promicati drugi dodatni mehanizmi dolaska kako bi se razvio europski model sponzorstva zajednice ili privatnog sponzorstva. Komisija će donijeti i novi sveobuhvatni akcijski plan za integraciju i uključivanje za razdoblje 2021. – 2024.

Daljnji koraci

Europski parlament i Vijeće sada trebaju ispitati i donijeti sve zakonodavne akte potrebne za ostvarenje istinski zajedničke migracijske politike i politike azila u EU-u. S obzirom na hitnost lokalne situacije u nekoliko država članica, suzakonodavce se poziva da postignu politički dogovor o temeljnim načelima Uredbe o upravljanju azilom i migracijama te da do kraja godine donesu Uredbu o Agenciji EU-a za azil i Uredbu o Eurodacu. S obzirom na napredak postignut od 2016., revidirana Direktiva o uvjetima prihvata, Uredba o kvalifikaciji i preinaka Direktive o vraćanju trebale bi biti ubrzo donesene.

Kontekst

Današnjim se prijedlozima ispunjava obveza iz političkih smjernica predsjednice von der Leyen da se predstavi novi pakt o migracijama i azilu. Pakt se temelji na detaljnim savjetovanjima s Europskim parlamentom, svim državama članicama, civilnim društvom, socijalnim partnerima i poduzećima i pažljivo uspostavlja ravnotežu pri integriranju njihovih perspektiva.

Više informacija

Pravni dokumenti – Novi pakt o migracijama i azilu 

OBAVIJEST: Novi pakt o migracijama i azilu 

OBAVIJEST: Nadovezivanje na napredak ostvaren od 2016. – Novi pakt o migracijama i azilu 

Internetska stranica: Novi pakt o migracijama i azilu

Statistički podaci o migracijama u Europu