volunteers-601662_1280Objavljen je godišnji plan raspisivanja natječaja, javnih poziva i drugih programa u 2015. godini za organizacije civilnog društva koji će se financirati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i fondova Europske unije. Izrađen je temeljem analiza u kojima su davatelji bespovratnih sredstava identificirali svoje potrebe u svojim resorima. Godišnjim planom prikazani su okvirni rokovi raspisivanja i završetka natječaja te potpisivanja ugovora.

Sadrži ukupno 83 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima koje raspisati 18 državnih tijela. Iznosom od preko 711 milijuna kuna iz Državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i fondova EU planira se financirati i sufinancirati više od 5000 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima prevencije nasilja među djecom i mladima, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva, obrazovanja, sporta, kulture, zaštite okoliša i prirode, poljoprivrede, turizma, zaštite potrošača te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Godišnji plan možete preuzeti ovdje.

Izvor: Ured za udruge

Photo credit: geralt on pixabay.com