Zahvaljujući novim pravilima EU-a, od sutra će banke i davatelji financijskih usluga diljem EU-a svoje potrošače morati bolje informirati o naknadama vezanima uz otvaranje i vođenje bankovnih računa.
Nova pravila EU-a potrošačima donose transparentnije informacije o bankovnim naknadama.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik za euro i socijalni dijalog, zadužen i za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Bankovni računi neizbježan su dio svakodnevnog života – omogućuju nam obavljanje i primanje uplata, kupnju putem interneta te plaćanje računa. Zahvaljujući Direktivi o računima za plaćanje potrošači od 2016. imaju pravo otvoriti osnovni bankovni račun bilo gdje u EU-u te promijeniti davatelja usluga. Novim pravilima koja na snagu stupaju sutra povećat ćemo transparentnost naknada za sve potrošače. Tako ćemo im olakšati pronalaženje najboljih i najpovoljnijih bankovnih usluga.“

Povjerenica Věra Jourová dodala je: „Nedavno objavljeni podaci pokazuju da je povjerenje potrošača u bankovne usluge nisko zbog nedostatka transparentnosti. Novim pravilima omogućit će se transparentnije i jasnije informacije o naknadama u ponudama banaka. To je dobro za potrošače: ne samo da će im biti lakše dobiti pregled naknada, već će moći i usporediti različite ponude.“

Informativni dokument o naknadama“ (FID) standardizirani je dokument s kratkim sažetkom informacija o naknadama za najčešće usluge, npr. prijenos novca, a banke će ga klijentima davati prilikom otvaranja računa (dokument pogledajte ovdje). Osim toga, potrošači u EU-u najmanje jedanput godišnje besplatno će dobivati izvješće o naknadama, informativni dokument u istom standardiziranom obliku. U tom dokumentu banke moraju detaljno navesti sve troškove klijenata i podatke o kamatama na usluge vezane uz bankovni račun. Prema Direktivi o računima za plaćanje, sve banke u EU-u taj dokument moraju dostavljati od 31. listopada 2018., osim banaka u Francuskoj i Italiji za koje već vrijede slična pravila te koje će navedene promjene morati provesti do kraja srpnja 2019.

Dodatne informacije dostupne su na stranici o pristupu bankovnim računima. Dostupan je i pregled potrošačkih tržišta za 2018., u kojem se daje pregled povjerenja potrošača u različita tržišta.