Europski parlament i Vijeće Europske unije postigli su načelni politički dogovor o ambicioznim novim mjerama Komisije za rješavanje problema otpada u moru na samom izvoru.

Mjere se odnose na deset plastičnih proizvoda koji najčešće onečišćuju plaže i na odbačenu ribolovnu opremu.

Današnji se dogovor temelji na prijedlogu o plastici za jednokratnu uporabu, koji je Komisija predstavila u svibnju u sklopu prve sveobuhvatne strategije za plastiku na svijetu. Strategija je donesena ove godine, a cilj joj je zaštita građana i okoliša od onečišćenja plastikom uz istovremeno poticanje rasta i inovacija. Ta nova pravila dio su nastojanja za stvaranje održivijeg kružnoga gospodarstva u Europi, u skladu s akcijskim planom za kružno gospodarstvo iz prosinca 2015. Uz njih će europska poduzeća i potrošači biti prvi na svijetu po proizvodnji i upotrebi održivih alternativa kojima se izbjegava nastanak otpada u moru i onečišćenje mora i oceana, nastojeći riješiti tako taj globalni problem.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans, zadužen za održivi razvoj, izjavio je: Iznimno sam zadovoljan današnjim ambicioznim dogovorom o prijedlogu Komisije za smanjenje količine plastike za jednokratnu upotrebu, koji je veliki korak u zaštiti naših građana, ali i planeta. Europski građani svjesni su toga da je plastični otpad velik problem, a EU se s njime suočio vrlo odlučno i poveo globalnu borbu protiv plastičnog otpada u moru. Važno je napomenuti i da se rješenjima koja su danas dogovorena pokreće novi kružni poslovni model i utvrđuje put prema održivijem gospodarstvu.

Potpredsjednik Jyrki Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, dodao je: Rješavanje problema plastike apsolutni je prioritet. Dogovorene će mjere usto otvoriti nove prilike za inovacije, konkurentnost i otvaranje radnih mjesta o kojima ćemo raspravljati s predstavnicima industrije u okviru saveza za kružno gospodarstvo u području plastike. Današnji dogovor pokazuje da je Europa donijela pametne gospodarske i ekološke odluke te da smo na putu prema novom, zaista kružnom gospodarstvu u industriji plastike.

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella rekao je: Ako je došlo do toga da jedne godine ribu kući donesemo u plastičnoj vrećici, a sljedeće tu vrećicu donesemo kući u ribi, vrijeme je za odlučno i brzo djelovanje. Zato sam vrlo zadovoljan današnjim dogovorom između Parlamenta i Vijeća. Napravili smo velik korak prema smanjivanju količine plastike za jednokratnu uporabu u našem gospodarstvu, u našim morima i u našim organizmima.

Različite mjere za različite proizvode

Nova direktiva EU-a o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu bit će najambiciozniji pravni instrument na svijetu za rješavanje problema otpada u moru. Njome se predviđaju različite mjere za različite kategorije proizvoda. Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu za koje postoje dostupne i pristupačne alternative, poput plastičnih štapića za uši, pribora za jelo, tanjura, slamki, štapića za miješanje pića, držača za balone, oksorazgradive plastike i spremnika za hranu i piće od ekspandiranog polistirena bit će zabranjeni, dok će se mjere za smanjenje otpada od drugih plastičnih proizvoda odnositi na smanjivanje njihove upotrebe na nacionalnoj razini, zahtjeve koji se odnose na dizajn i označivanje te uvođenje obveza povezanih s gospodarenjem otpadom i čišćenjem za proizvođače.

Sljedeći koraci

Europski parlament i Vijeće ovaj dogovor moraju službeno potvrditi. Nakon što se odobri, nova direktiva objavit će se u Službenom listu EU-a, a države članice morat će je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo u roku od dvije godine.

Kontekst

Ovom inicijativom ispunjavaju se obveze iz Europske strategije za plastiku za rješavanje problema nepotrebnog i štetnog plastičnog otpada putem zakonodavnih mjera. Predložene mjere pridonijet će prelasku Europe na kružno gospodarstvo, ostvarivanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja te ispunjavanju EU-ovih obveza povezanih s klimatskim promjenama i ciljevima industrijske politike.

Junckerova je Komisija u prosincu 2015. donijela ambiciozan novi paket o kružnom gospodarstvu kako bi europskim poduzećima i potrošačima olakšala prelazak na stabilnije kružno gospodarstvo, odnosno učinkovitiju upotrebu resursa. Time se savladala barijera podijeljenih stajališta u Komisiji, a suočavanje s problemom klimatskih promjena i okoliša te poticanje stvaranja radnih mjesta, gospodarskog rasta, investicija i socijalne pravednosti pridonijelo je i općim političkim prioritetima. Paket je pripremio projektni tim koji vode prvi potpredsjednik Frans Timmermans i potpredsjednik Jyrki Katainen, blisko surađujući s povjerenicima Karmenuom Vellom i Elżbietom Bieńkowskom. I mnogi drugi povjerenici sudjelovali su u njegovu pripremanju te pomogli iznaći najdjelotvornije alate u brojnim područjima politike.

Prijedlog direktive slijedi pristup sličan onome u vrlo uspješnoj Direktivi o plastičnim vrećicama iz 2015., koja je brzo dovela do promjena u ponašanju potrošača. Nove će mjere dovesti do ostvarivanja okolišnih i gospodarskih koristi, primjerice:

  • izbjegavanja emisija 3,4 milijuna tona ekvivalenta CO2
  • izbjegavanja štete po okoliš koja bi do 2030. dovela do 22 milijarde eura troškova
  • uštede previđenih 6,5 milijardi eura za potrošače.

Direktivu EU-a o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu nadopunjuju i druge mjere za borbu protiv onečišćenja mora, poput Direktive o lučkim uređajima za prihvat, o kojoj su Europski parlament i Vijeće dogovor postigli prošlog tjedna, a koja se odnosi na otpad iz brodova, posebice na morski otpad iz pomorskih izvora. Njome se utvrđuju mjere za obavezno vraćanje otpada nastalog na brodovima ili prikupljenog iz mora na kopno te njegovo recikliranje i preradu u lukama.

Ovog je mjeseca Europska komisija pokrenula i savez za kružno gospodarstvo u području plastike, čiji su članovi ključni dionici iz industrije i iz čitavog vrijednosnog lanca plastike, u sklopu stalnih nastojanja da se smanji onečišćenje plastičnim otpadom, poveća udio reciklirane plastike i potakne inovativnost na tržištu. Cilj je Saveza unaprijediti učinkovitost i kvalitetu recikliranja plastike u Europi te posebice ujednačiti odnos između ponude i potražnje reciklirane plastike, koji se smatra glavnom preprekom funkcioniranju tržišta reciklirane plastike u EU-u.

Dodatne informacije

Plastika za jednokratnu upotrebu:

Pitanja i odgovori: nova pravila EU-a o plastici za jednokratnu uporabu

Informativni članci o strategiji za plastiku

Europska strategija za plastiku

Paket o kružnom gospodarstvu

Komisija pokreće savez za kružno gospodarstvo u području plastike

Kampanja Be Ready to Change